Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słońce – niewyczerpalne ź(...)

We wszystkich procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących na powierzchni naszej planety, podstawowym a zarazem najważniejszym źródłem energii jest słońce1 – olbrzymi tygiel o praktycznie niewyczerpalnych zasobach, warunkujący życie na Ziemi. Ta obracająca się kula rozgrzanego gazu produkuje pierwotną dla ziemi energię, której (...)
»

Forum Ochrony Środowiska (...)

Podczas Forum Ochrony Środowiska, które odbyło się 9 stycznia 2015 r. w Warszawie, uczestniczący w nim przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy obecnego stanu oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono więc o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej(...)
»