Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe regulacje pełne dziu(...)

574 artykuły, 224 strony przepisów. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to legislacyjna kategoria ciężka. Zasadniczo ma regulować całą sferę gospodarki wodno-ściekowej. To również ustawa, która, procedowana w 2016 i 2017, w niezwykle szybkim tempie, właściwie bez konsultacji społecznych i branżowych, była przedmiotem licznych publikacji, dyskusji, sporów i debat. Jej wspomniana obszerność uniemożliwia w formie publikacji prasowej kompleksowe przedstawienie ws(...)
»

Informator(...)

Zakład w Kwidzynie 1 października br. w Kwidzynie (woj. pomorskie) miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami. W ramach Zakładu powstały m.in. kwatera składowiska (pow. 28,7 tys. m2), sortownia, kompostownia oraz boksy do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych. Inwestycja ta stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami dla całego powiatu, zamieszkiwanego przez ok. 84 tys. mieszkańców. Powstały zakład umożliwi odzyskanie w skali roku (...)
»