Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Problemy z zagospodarowan(...)

Naturalne ukształtowanie terenu Lublina – tak jak całej Lubelszczyzny – charakteryzuje występowanie suchych dolin, wąwozów lessowych, niewielkich wzniesień i obniżeń terenu. Te różnice w poziomach i wysokościach oraz stałe i okresowe cieki wodne tworzą piękny i zróżnicowany krajobraz, który często określany jest jako „warty zachowania” i „cenny”. Jednak gdy na te obszary wchodzi zabudowa, pojawia się problem kształtowania tego krajobrazu na potrzeby budowy. Dochodzi wtedy do wyrównywa(...)
»

Impas w energetyce wiatro(...)

Aby Polska mogła wykonać indykatywne wskaźniki wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących zielonej energii, przewiduje się, że energia elektryczna wyprodukowana w turbinach wiatrowych w krajowym zużyciu energii elektrycznej powinna w 2010 r. stanowić 2,3% (ok. 2000 MW). Rekordowy w rozwoju energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej był 2005 r. W ciągu jednego roku uruchomiono 6,183 MW nowych mocy (rys. 1) i tym samym osiągnięto 40 504 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowy(...)
»