Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informacje branżowe(...)

Śliski grunt Władze Łódzi przegrały proces ze spadkobiercami zmarłego w 1939 r. fabrykanta Teodora Tietzena, na gruntach którego powstała największa inwestycja w regionie – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w połowie lat 70. m.in. na terenach przedwojennego Folwarku Smulsko, należących do Titzena. W 1995 r. skarb państwa przekazał gminie Łódź teren z częściowo zbudowaną oczyszczalnią. Dwa lata później Najwyższa Izba Kontroli, badając finanse GOŚ, zwró(...)
»

Informator(...)

Energetyczne centrum 13 września 2003 r. otwarto Centrum Wykorzystania Energii Słonecznej w Wietowie w niemieckiej Meklemburgii. Centrum mieści się w starym dworku (fot.). Powstało z inicjatywy lokalnej organizacji Solar Initiative Mecklenburg-Vorpommern E.V. (Simv E.V.) oraz władz lokalnych okręgu Lübow/Krassow, które znalazły w tym sposób na zmniejszenie dużego bezrobocia. Okoliczni mieszkańcy będą pracować w powstającym kompleksie kongresowo-dydaktycznym. O(...)
»