Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebny rzeczoznawca(...)

Zakładanie nowych parków, skwerów czy zieleni przyulicznej związane jest z coraz większymi kosztami finansowymi. Zdając sobie z tego sprawę, należy zwrócić uwagę na jakość wykonywanych robót i używanego materiału. Rażące niedociągnięcia i zaniedbania zarówno pod względem wykonawstwa, jak i wartości użytego materiału składają się na nie zawsze zadowalający efekt końcowy. W tej sytuacji ważną rolę może odegrać rzeczoznawca terenów zieleni, który poniesie odpowiedzialność za całe zlecen(...)
»

Status RIPOK uzyskany(...)

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie już działa. Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 września br. Głównym celem projektu pn. „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” było wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, w której ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są mechanicznie wydziel(...)
»