Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

Łączenie rur łatwiejsze niż kiedykolwiek W bogatej ofercie firmy Funke Polska pojawiło się nowe rozwiązanie – uniwersalne szczelne połączenie systemów rurowych o nazwie handlowej VPC. Złącza elastyczne VPC z pozycjonującym koszem wykonanym z tworzywa sztucznego umożliwiają centryczne ustawienie łączonych ze sobą materiałów. Wykorzystanie dwóch taśm ze stali stopowej, pozwala na obustronne, oddzielne i płynne dopasowanie łączonych materiałów. Urządzenie może być stos(...)
»

Jednolite teksty ustaw(...)

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 29 lipca 2005 r. posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona kilkadziesiąt zmian do ustaw „środowiskowych” – m.in. o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa ochrony środowiska, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz do ustawy o recy(...)
»