Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kwasy tłuszczowe i sterol(...)

Oleje i tłuszcze są jedną z trzech głównych grup produktów spożywczych. Oleje roślinne stanowią mieszaninę trójglicerydów, czyli estrów glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych, ponadto zawierają fitosterole, alkohole alifatyczne, węglowodory, witaminy E i K. Kwasy tłuszczowe są nierozgałęzionymi związkami, zawierającymi w swym łańcuchu od 12 do 20 atomów węgla, które mogą być połączone wiązaniami pojedynczymi lub podw&(...)
»

Postępowanie z odpadami "(...)

Postępowanie z odpadami „okazjonalnymi” Użyte w tytule określenie ma charakter umowny, w ustawodawstwie ono nie występuje. Cechą wspólną tego rodzaju odpadów jest to, że ich bezpośrednim wytwórcą jest osoba fizyczna – tzn. zdarzenie, w związku z którym te odpady powstają, jest skutkiem działania czy zaniechania osoby fizycznej, a nie działania sił przyrody. Celem użycia terminu „odpady „okazjonalne” jest z jednej strony próba objęcia jedny(...)
»