Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiem, kiedy odejść(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołana została przez zjazd założycielski 14 września 1992 r. Dziś jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 436 członków – przedsiębiorstwa, których potencjał produkcyjny wody pitnej w Polsce szacuje się na ok. 85%. W maju br. Rada przyjęła informację o zamiarze odejścia na emeryturę dyrektora Izby, Józefa Wiśniewskiego, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie dotychcza(...)
»

Nasadzenia kompensacyjne (...)

  Nasadzenia zastępcze mogą być wykonane na terenie innej gminy, ale pod warunkiem, że również będzie to gmina, na której planowane są inne nasadzenia kompensacyjne. Wątpliwości rozwiewamy poniżej. W październikowym artykule, poruszającym problematykę terenu, na jakim mogą być wykonane nasadzenia zastępcze w miejsce drzew lub krzewów usuwanych na podstawie zezwolenia, wydanego zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o(...)
»