Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja dla klimatu(...)

Wraz z nadejściem wiosny Fundacja Nasza Ziemia po raz kolejny organizuje cykl szkoleń poświęconych nauczaniu na temat zmian klimatu dla osób zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem szkoleń jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki zmian klimatu i możliwości przeciwdziałania im oraz praktycznych metod nauczania o tym zagadnieniu w szkole bądź w innych sytuacjach edukacyjnych. Zajęcia skierowane są do aktywnych nauczycieli wszystkich szczebli i przedmiot&oacut(...)
»

NIK-iem po wodzie(...)

Najwyższa Izba Kontroli, w okresie od 7 maja do 16 sierpnia 2001 r., przeprowadziła kontrolę dotyczącą zaopatrzenia ludności aglomeracji miejskich w wodę. Jej celem było zbadanie i ocena stanu zaopatrzenia w wodę w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców. Kontrolą objęto lata 1999-2000 r. Skontrolowano 18 urzędów miast, 14 podmiotów eksploatujących sieci wodociągowe, 1 związek międzygminny, 9 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE) i 7 regionalnych zarządów gospodarki (...)
»