Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klucz do sukcesu(...)

Klucz do sukcesu Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje w Polsce już ponad dwa lata. Jak w Bydgoszczy udaje się realizować podstawowy cel, czyli osiągać odpowiednie poziomy recyklingu? Prowadzona kampania informacyjna w mieście wraz z głośną akcją medialną w 2013 r., a także jasne i precyzyjne przepisy spowodowały, że spora grupa mieszkańców zaczęła po raz pierwszy myśleć o odpadach, a co więcej – zdała sobie sprawę z (...)
»

Diagnostyka przewodów kan(...)

W wyniku procesów starzeniowych, błędów eksploatacji i oddziaływań zewnętrznych o różnej intensywności, przewody sieci kanalizacyjnej ulegają destrukcji o charakterze skokowym lub rozłożonym w czasie. Spowodowane tym przerwy w funkcjonowaniu sieci wymagają podjęcia odpowiednich działań, których zasadniczym efektem jest rehabilitacja techniczna (odnowa) przewodów, obejmująca w skrajnym przypadku zastąpienie uszkodzonych przewodów nowymi. Destrukcja przewodów, zarówno o charakterze(...)
»