Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Idzie wiosna!(...)

  Wraz ze wzrostem presji na produkcję zielonej energii wzrasta zapotrzebowanie na biomasę. Niestety, polskie elektrownie i elektrociepłownie w przeważającej większości praktykują tzw. współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi. Z punktu widzenia zarządów firm energetycznych, nie ma w tym nic zdrożnego. Kierownictwo elektrowni wykorzystuje istniejące uwarunkowania prawno-ekonomiczne, aby przy możliwie najmniejszych nakładach osiągnąć możliwie najlepszy wynik finan(...)
»

Rozwiązania BMH TECHNOLOG(...)

Skandynawskie rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami są podziwiane na całym świecie. Główny tego powodem jest postrzeganie zagadnień ochrony środowiska w sposób kompleksowy, gdyż każde rozwiązanie może okazać się potencjalnym źródłem dochodów. BMH TECHNOLOGY to światowy lider na rynku technologii rozładunku, przygotowania, magazynowania i transportu biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF). Doskonałe planowanie przestrzenne, niezawodność oraz efektywność en(...)
»