Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Proces inwestycyjny a och(...)

Przepisy regulujące wymagania ochrony środowiska, które muszą być spełnione w trakcie procesu inwestycyjnego nie uległy w 2004 r. aż tak istotnym zmianom, jak miało to miejsce rok wcześniej, kiedy to weszła w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kiedy dokonano istotnej nowelizacji Prawa budowlanego. Niemniej jednak niektóre z wprowadzonych ostatnio przepisów mogą mieć tu duże znaczenie. Prawo budowlane W 2004 r. opublikowano cztery ustaw(...)
»

Nowości branżowe(...)

Silna belownica Pozioma prasa belująca typu HL 4812 firmy HSM jest przeznaczona do zgniatania kartonów (także tych o dużych gabarytach) oraz folii. Belownica została wyposażona w obszerny lej załadowczy, umożliwiający ciągły zasyp materiału. Duża siła zgniotu (48 t) pozwala na uzyskanie dobrze zagęszczonych bel o wadze do 420 kg i wymiarach zapewniających optymalne wykorzystanie ładowności samochodu. Dodatkowe zalety prasy to kompaktowa budowa oraz wygodna obsługa. (...)
»