Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola drzew na terenac(...)

W przypadku diagnozy statyki drzew niezbędna jest wiedza eksperta, jednak wzrost świadomości właścicieli drzew w tym zakresie może w znacznym stopniu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko wypadku spowodowanego przez złamane czy obalone drzewo. Wiedza o przyczynach pogarszania statyki może też wpłynąć na poprawę kondycji drzew. Dlatego ważne jest prowadzenie regularnej kontroli drzew rosnących na terenach zurbanizowanych pod kątem oceny statyki, z(...)
»

Z czym w nowy rok(...)

Zbigniew Kamieński Zastępca dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Ruszył obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach. Odbyły się dwie sesje – 28 grudnia 2005 r. i 4 stycznia 2006 r. Na pierwszej cena praw majątkowych na aukcji wyniosła 175 zł/MWh. Na drugiej nie doszło do transakcji ze względu na różnicę cen kupna i sprzedaż(...)
»