Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przyczyny rozbieżności bi(...)

Masowe wprowadzenie do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych stało się przyczyną problemów związanych z niedoborami, z którymi muszą borykać się zarządcy nieruchomości podczas rozliczania się z dostawcami wody. Co jest powodem tych niedoborów? Dlaczego suma pomiarów indywidualnych liczników mieszkaniowych nie jest zgodna ze wskazaniem wodomierza głównego? Sp(...)
»

Kruszarki(...)

Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie surowców nadających się do wtórnego wykorzystania, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów. Na całym świecie podejmowane są próby odzyskiwania z odpadów możliwie jednorodnych frakcji. Takim procesem jest kruszenie i rozdrabnianie. Rozdrabn(...)
»