Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Wymiarowanie norm We wprowadzonej normie europejskiej PN-EN 752-1-4 zaznaczono, iż „przeciążenie w systemach kanalizacyjnych jest niepożądane”. Zgodnie z zasadą projektowania przekrojów kanałów sanitarnych w Polsce, może ono prowadzić do niedowymiarowania średnic kanałów (dotyczy to zwłaszcza rezerwy bezpieczeństwa przepustowości). Rezerwa ta powinna być wyznaczona po określeniu miarodajnego odpływu (łącznie ze ścieków, wód przypadkowych i dopływu wód deszczowych). Wtedy t(...)
»

Doświadczenia przedsiębio(...)

Temat obecnie stosowanych metod uzdatniania i dezynfekcji wody przybliżamy naszym czytelnikom przede wszystkim w oparciu o praktykę wybranych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wychodząc z założenia, że to właśnie osobom najbardziej kompetentnym, odpowiedzialnym na co dzień za te procesy, należy oddać głos.  Od czego zależy wybór konkretnej technologii uzdatniania i dezynfekcji wody, z jakich technologii korzystają poszczególne wodociągi, w końcu – na(...)
»