Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rola badań socjologicznyc(...)

Proces konsultacji społecznych Rola badań socjologicznych w procesie konsultacji społecznych może rodzić wiele pytań, z których dwa są najważniejsze. Po pierwsze, czego możemy się po nich spodziewać, a po drugie, jakich podstawowych błędów należy unikać, żeby miały one sens? Najczęściej stosowanymi badaniami socjologicznymi przy prowadzeniu konsultacji społecznych są badania o charakterze opisowym, których podstawowym celem jest przybliżenie decydentom (władzom samorząd(...)
»

Prowadzą składowisko, pyt(...)

Jak w świetle nowych przepisów powinny funkcjonować składowiska odpadów i jak je rekultywować – nad takimi zagadnieniami pochylali się uczestnicy organizowanej przez Abrys lutowej konferencji w Zakopanem. Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, w której wzięło udział blisko 200 osób, okazała się świetną okazją do dyskusji nie tylko o samych składowiskach odpadów, ale też o skutkach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,(...)
»