Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czym jest przestrzeń publ(...)

W czasach antycznych słowem civitas określano zarówno społeczność – mieszkańców danego terenu – jak i formy jego organizacji – miasto i państwo. To logiczne, gdyż społeczność i zamieszkiwana przez nią przestrzeń stanowią całość i wzajemnie na siebie oddziałują. Przestrzeń może sprzyjać funkcjonowaniu społeczności lub je utrudniać. Podobnie społeczność i sposób jej organizacji może sprzyjać prawidłowemu rozwojowi przestrzeni lub powodować jego spowolnienie, (...)
»

Od redaktora(...)

Tegoroczna jesień obfituje w targi ekologiczne. We wrześniu odbyły się targi ENTSORGA w Kolonii, w październiku – ECOMONDO w Rimini, pod koniec listopada czekają nas kolejne targi POLEKO w Poznaniu, a w grudniu sezon wystawienniczy kończy POLLUTEC w Paryżu. Inwestorzy mają więc w czym wybierać, postęp techniczny i nowe pomysły w przemyśle ochrony środowiska są widoczne. Polski wójt czy burmistrz, podejmując ważne decyzje inwestycyjne w ochronie środowiska, jest nadal zdany na wyczucie(...)
»