Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Pod koniec lutego br. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w sprawie dyrektywy o efektywności energetycznej. Założono m.in. wprowadzenie wiążących celów efektywności energetycznej na poziomie krajowym, włączenie do tego aktu prawnego zapisu o handlu emisjami (ETS), a także nałożono obowiązek przeprowadzania we wszystkich dużych przedsiębiorstwach audytu energetycznego co cztery lata, począwszy od lipca 2014 r. Dyrektywa ta zobowiązuj(...)
»