Paliwo z odpadów produkowane przez Mo-BRUK alternatywą dla węgla

wydany w Dodatek specjalny – 2013-5
  DRUKUJ

O sukcesie Mo-BRUK-u decyduje nowoczesny i progresywny charakter spółki, w której duży nacisk kładzie się na działalność badawczo-rozwojową. Wydatki na B+R wyniosły w spółce w 2011 r. prawie 21 mln zł. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają spółce na ekologiczne zagospodarowanie coraz szerszej grupy przetworzonych odpadów. Produkowane z tworzyw sztucznych paliwo alternatywne jest nawet do dziesięciu razy tańsze przy kaloryczności zbliżonej do paliw kopalnych. Zakłady Mo-BRUK to bezpieczne instalacje, zapewniające poddanie odpadów skutecznym procesom odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania. Produkcja paliw alternatywnych jest rozwiązaniem problemu zwiększającej się ilości odpadów. Wytworzone przez Mo-BRUK paliwo pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy ton węgla rocznie. Proekologiczna działalność Mo-BRUK-u ogranicza ryzyko kar dla Polski za niespełnienie wymagań dyrektywy Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego w zakresie ograniczenia składowania odpadów. Zakłady Mo-BRUK zapewniają także miejsca pracy, a płacone podatki wspierają lokalne budżety.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Wyczerpywanie się zasobów paliw konwencjonalnych, takich jak ropa naftowa lub węgiel kamienny, to dziś globalny problem. Jest nim także rosnąca ilość odpadów. Niegdyś oddanie odpadów na składowisko było najtańszym rozwiązaniem, a obecnie kosztuje to ok. 250 zł za tonę. Jednakże docelowo w ciągu czterech lat cena może wzrosnąć do nawet 400 zł. Wobec tego za kilka lat składowanie będzie najdroższym z możliwych rozwiązań. Korzystniejszy jest zatem proces przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne.

Cykl produkcji paliw jest stosunkowo prosty. Wykorzystuje się w nim urządzenia pozwalające na odpowiednią klasyfikację, segregację, wydzielenie metali żelaznych i nieżelaznych ze strumienia odpadów oraz rozdrobnienie wyselekcjonowanego strumienia w końcowym etapie produkcji. Operacje te dają możliwość uzyskania paliwa o odpowiednich parametrach. Dzięki temu charakteryzuje się ono wysoką kalorycznością, wynoszącą 16-18 MJ/kg, podczas gdy np. węgiel kamienny posiada kaloryczność w granicach 18-24 MJ/kg.

Specjaliści z laboratoriów Mo-BRUK-u chcą pójść o krok dalej. Obecnie spółka kończy inwestycję w zakładzie produkcji paliw alternatywnych w Karsach. Nowa instalacja pozwoli na wytworzenie do 200 tys. ton podsuszonych paliw alternatywnych z odpadów rocznie. Dzięki zastosowanej tam technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną, wyższą o ok. 3 MJ/kg od tradycyjnych paliw alternatywnych, wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych.

Wszystko to sprawia, że takie firmy jak Mo-BRUK stoją przed szansą dynamicznego rozwoju. W Polsce obecnie wykorzystuje się zaledwie 8-9% generowanych odpadów, natomiast w krajach starej UE średnio jest to 22%. Polityka gospodarowania odpadami w Polsce dąży jednak do nakłonienia wytwórców odpadów do proekologicznych zachowań. Jej celem jest systematyczne zmniejszanie produkowanych w Polsce odpadów, a także stworzenie odpowiednich warunków do ich ekonomicznego zagospodarowania. W rezultacie państwo polskie wzorem krajów zachodnich zaczyna promować recykling i odzysk, a nie składowanie odpadów.

MO-BRUK S.A.

Niecew 68

33-322 Korzenna

Tel. 18 441 70 48

www.mobruk.pl

Lider Polskiej Ekologii – wyróżnienie w konkursie Ministra Środowiska. Laureat nagrody „Panteon Polskiej Ekologii” pod patronatem Ministra Środowiska, Lider Ekologii Regionu Małopolski.

 

Pliki do pobrania

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus