Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Targi spod znaku „EKO”(...)

W drugiej połowie listopada br. przez niemal cały tydzień Poznań będzie nie tylko stolicą Wielkopolski, ale także polskiej ochrony środowiska. Wszystko to za sprawą Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W dniach 20-23 listopada obszar poznańskich targów stanie się mekką dla wszystkich osób związanych z sozologią, u nas częściej nazywaną ekologią. Przed nami zatem rzadki moment, gdy znaczna część osób zaangażowanych w działalność na rze(...)
»

Dopuszczalny limit na odp(...)

Wątpliwości w tym obszarze występowały jeszcze przed zmianami dokonanymi ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 87, dalej: u.c.p.g.). W ocenie NSA W rozstrzygnięciach nadzorczych niektórych wojewodów dopuszczano wprowadzenie limitu ilościowego odbieranych w ramach systemu odpadów. Z czasem pojawiły się jednak – nieliczne, co prawda – orzeczenia sądów admini(...)
»