Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umorzenie kar pieniężnych(...)

Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stały się one dochodami budżetów gmin, na terenie których znajdowały się drzewa lub krzewy.(...)
»

Koncepcja na odpady(...)

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji „Koncepcję systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce”. W założeniach systemu czytamy m.in. „Gmina będzie właścicielem odpadów komunalnych i jej zadaniem będzie zorganizowanie systemu zbierania odpadów komunalnych, spełniającego określone wymagania i obejmującego swoim zasięgiem 100% mieszkańców”. Zapytaliśmy o ocenę tej koncepcji. (...)
»