Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Statystyka systemu gospod(...)

Blisko dwa lata (od 1 lipca 2006 r.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny (EE) oraz zbierających zużyte urządzenia. Ponadto do tej grupy zaliczają się ci, którzy prowadzą zakłady przetwarzania, działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (...)
»

Marnujemy zbyt dużo żywno(...)

Szerokim echem odbiła się w Polsce informacja o skali marnowania w naszym kraju żywności. Według danych podanych przez Greenpeace, wyrzucamy rocznie 9 mln ton żywności, czyli mniej więcej 225 kg na osobę. Nie są to nowe dane. Problem marnowania żywności w skali całej Unii Europejskiej jest debatowany w Parlamencie Europejskim. Doprecyzowanie definicji Komisja Środowiska PE (ENVI) 11 kwietnia br. przegłosowała projekt sprawozdania(...)
»