Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Uwaga, konkurs!(...)

Współczesna architektura krajobrazu powinna być nie tylko funkcjonalna, ale i pozostawać w harmonii z ładem przestrzennym oraz ze środowiskiem naturalnym. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architekci, urbaniści, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także pracownie zajmujące się tego typu projektami. Trochę historii Konkurs ma już (...)
»

Nowy stan prawny dotycząc(...)

Od redaktora Ostatnie dwa lata obfitują w nowe ustawy i rozporządzenia. Uregulowania prawne dotyczące wody w ochronie środowiska zbliżają nasze prawo do prawa Unii Europejskiej. 1 października 2001 r. weszła w życie Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62 poz. 627). Ustawa uwzględnia kompleksowe podejście do ochrony środowiska i wskazuje na uspołecznienie procesu decyzyjnego. Zawiera 442 artykuły, do których zostaną wprowadzone akty wykonawcze w (...)
»