Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

EuroPOWER 2014(...)

W połowie kwietnia w Warszawie odbyła się XIX edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która zgromadziła pełną reprezentację sektora energetyki: prezesów i członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, firmy sieciowe oraz świadczące usługi dla podmiotów branży energetycznej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Dla energetyki odnawialnej szczególnie interesujący był w pierws(...)
»

„Nie” dla publicznych ośw(...)

Podczas posiedzenia, które odbyło się 29 sierpnia br. w Augustowie, członkowie Zarządu ZMP rozmawiali m.in. na temat oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Dyskusję wzbudziła też kwestia „janosikowego”. Negatywną ocenę uzyskał rządowy projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, który zakłada zwiększenie liczby osób objętych koniecznością składania oświadczeń majątkowych z 500 do 850 tys. Członkowi(...)
»