Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trzecia zmiana(...)

Po piętnastu latach funkcjonowania kolejne Prawo wodne kończy swój legislacyjny byt. W ocenie ministra środowiska i wielu innych podmiotów, nastręczało ono, szczególnie w ostatnich latach, coraz więcej problemów, wynikających z licznych, mało spójnych nowelizacji oraz z ewidentnego braku zgodności z prawem Unii Europejskiej.  Stwierdzono również, także w oparciu o badania Najwyższej Izby Kontroli, że system zarządzania gospodarką wodną stał się nieefektywny, gł(...)
»

Kto sfinansuje zagospodar(...)

W liście do redakcji opublikowanym w „Recyklingu” nr 10/2006 została zamieszczona polemika z tezami postawionymi przeze mnie w artykule „Przerzucanie opłaty produktowej” („Recykling” 9/2006). Aby odnieść się do treści tego listu, należy poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, w liście tym zostało wskazane, iż moje określenie „zanieczyszczający płaci” dotyczące producentów jest uogólnieniem. Według mnie w sposób neutralny (w potencjalny(...)
»