Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Papier i tektura z odzysk(...)

  Makulatura jest jednym z podstawowych surowców stosownych w przemyśle papierniczym. W Polsce jest ona głównie wykorzystywana do produkcji papierów opakowaniowych (64,9%), papierów higienicznych (16,2%) oraz papierów do celów graficznych (14,2%).   W 2009 r. w Europie zebrano ponad 58 mln ton makulatury. Zgodnie z Europejską Deklaracją dotyczącą odzysku, podpisaną przez czołowe organizacje (...)
»

Zmowa przetargowa(...)

W czerwcu br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała dwa wyroki, w których przesądziła, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniach publicznych pozostawali w zmowach przetargowych. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.) KIO nakazało odrzucenie złożonych ofert z uwagi na fakt, że zawarte w nich zapisy były niezgodne z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Artykuł 3 ust. 1(...)
»