Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Cenna wiedza na DVD(...)

II Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich (KFE), które odbyło się 14 stycznia br. w Warszawie, służyło przede wszystkim zaprezentowaniu doświadczeń specjalistów z krajów UE, związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych. Owocem tej konferencji jest „Multimedialne Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich”, czyli materiał zarejestrowany podczas konferencji i zapisany na dwóch płytach DVD. Pierwsza zawiera film z najciekawszymi fragmentami konferencji (w tym(...)
»

Informator - Kraj(...)

Co w prawie piszczy? W Dzienniku Ustaw z 5 stycznia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów. Dokument określa te sposoby oznaczania w odniesieniu do części pojazdów z elastomerów o wadze powyżej 200 g oraz pozostałych tworzyw sztucznych o gramaturze powyżej 100 g. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmioty wyposażenia i części pojazdów oznacza się wg normy PN-EN IS(...)
»