Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Istotne są skutki gospoda(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska rozmawia Tomasz Szymkowiak Swoje życie zawodowe rozpoczynał Pan w administracji, potem było kilkanaście lat w biznesie, teraz znów w administracji. Dlaczego Pan się na to zdecydował? Finansowo na tym nie skorzystałem, nie ma co do tego wątpliwości. Przez znaczną część swojej kariery zawodowej zajmowałem się zagadnieniami systemowymi, jestem specjalistą w takich dziedzinach jak analizy ryzyka i wie(...)
»

99 „Zeszytów Komunalnych”(...)

W latach 1998-2002 razem z „Przeglądem Komunalnym” każdego miesiąca wydawane były dodatki tematyczne, poświęcone zróżnicowanej problematyce ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. od stycznia 2003 r. zostały one przekształcone w osobny dział – „Zeszyty Komunalne”. Idea wspólnoty jest podstawą działania współczesnego samorządu terytorialnego, prowadzącego jako zadanie własne gospodarkę komunalną, zaspokajającą zbiorowe pot(...)
»