Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samochód elektryczny – no(...)

Rynek samochodów elektrycznych na świecie dynamicznie zwiększa się. Z analiz Frost & Sullivan wynika, że w najbliższych latach po drogach na całym świecie będzie się poruszało niemal 6,5 mln pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Z kolei firma BCG szacuje, że w 2020 r. udział pojazdów elektrycznych i hybrydowych w sprzedaży wszystkich samochodów wyniesie od 11% do 52%. Na polskim rynku zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest racz(...)
»

Rynek i ceny rynkowe(...)

Od 1 lipca 2013 r., na mocy Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), w Polsce funkcjonuje system gospodarki odpadami, w którym władztwo nad strumieniem odpadów zostało przekazane samorządom. Do głównych zadań w tym zakresie zaliczono utworzenie niezbędnych jednostek organizacyjnych, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regional(...)
»