Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zaplanować przydomową(...)

Choć zaczęliśmy już nowy rok, to sprawy budowy przydomowych oczyszczalni i szamb pozostają niezmienione – w dalszym ciągu kwestie te powodują zakłopotanie urzędników, uśmieszki producentów i frustrację zainteresowanych inwestorów. Zakłopotanie urzędników wynika w zasadzie z dwóch przyczyn. Problemy legislacyjne i decyzyjne Pierwsza z nich to brak spójności przepisów prawnych, ogłaszanych przez różnych ministrów w różnym czasie. Patrząc z boku, ma się wra(...)
»

Utorować drogę do osiągni(...)

Rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w politykę ekologiczną wszystkich krajów członkowskich. W grudniu 2008 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie promocji użycia energii ze źródeł odnawialnych, która obejmuje pakiet zapisów regulacyjnych w ustawodawstwie dla osiągnięcia tego wiążącego celu w całej UE. Dyrektywa ta nakazuje krajom członkowskim opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2010 r. kra(...)
»