Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polityka energetyczna Pol(...)

Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki czeka w najbliższych latach wytężona praca nad opracowaniem i wdrożeniem szeregu ważnych aktów prawnych i innych regulacji związanych z krajową energetyką.  Mamy sporo zaległości do nadrobienia, a tempo wprowadzania nowych regulacji na poziomie Unii Europejskiej, które wymagają sprawnej implementacji do prawa krajowego, nie słabnie. Wśród najważniejszych wymienić należy: uzgodnienie projektu (...)
»

Odpad stanie się surowcem(...)

Pytanie nie brzmi, czy odpady powinno się traktować jako surowce, ale kiedy i o ile więcej niż obecnie uda się ich wykorzystać w procesach produkcyjnych. Konieczność zmian jest raczej nieunikniona. Komisja Europejska przygotowała propozycję, która na terenie Unii ma doprowadzić do istotnego zrewidowania działań dotyczących cyklu życia produktu oraz gospodarki odpadami. Opublikowany 2 grudnia 2015 r. pakiet gospodarki o obiegu zamk(...)
»