Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bunt gmin – przeciw komu?(...)

  Nasz Związek wystosował list otwarty do premiera (patrz „Przegląd Komunalny” 8/2012), zwracając uwagę, że prawdziwą kropką nad „i” w tworzeniu nowego systemu gospodarki odpadami będzie urzędowo wykonane wycofanie z obiegu prawnego „Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorzą(...)
»

Dobre praktyki konsultacj(...)

Konsultacje społeczne to przyjemność czy katorga? Działalność ta wydaje się ważna, ale czasami traktowana jest nieco po macoszemu. Zapytaliśmy środowisko branżowe, jak postrzega włączanie mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni miejskiej i jak wzorowo ten proces przeprowadzać.   Prawo do czynnego udziału społeczeństwa w życiu publicznym jest jedną z podstawowych wartości państw demokratycznych i warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego.(...)
»