Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiosna, ach to ty(...)

Wiosna zawitała do spółek wodociągowych niemal dokładnie z jej kalendarzowym początkiem – bowiem co roku, 22 marca, obchodzimy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody. Wiele przedsiębiorstw wod-kan włączyło się w te uroczystości. Zapraszaliśmy mieszkańców na dni otwarte, organizowaliśmy konkursy i prelekcje, happeningi. Było o tym głośno w mediach. To ważne, bo naszą rolą jest nie tylko dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, ale również edukacja ekologiczna.  Bez niej, cze(...)
»

Od teorii do praktyki(...)

Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, po pozytywnym przejściu wszystkich etapów oceny i zakwalifikowaniu do wsparcia. Jej podpisanie jest zwieńczeniem etapu aplikacji. Nie oznacza jednak automatycznie możliwości wypłaty środków. Pierwsza płatność może nastąpić po stwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą zgodności projektu z wytycznymi ministra rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z pro(...)
»