Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminne poziomy recyklingu(...)

Czy istnieją możliwości objęcia wyliczeniem „uciekającego” gminom, faktycznie zbieranego strumienia tych odpadów? Analiza możliwości ujęcia strumienia odpadów przekazywanych do punktów skupu surowców wtórnych przy wyliczeniu poziomów recyklingu w składanych przez gminy sprawozdaniach stanowi kontynuację artykułu z marcowego wydania „Recyklingu”. Roczne sprawozdania Przepis art. 75 ust. 1 pkt 2 u.o. stan(...)
»

Zarzuty odparte(...)

Długie oczekiwanie przyniosło wreszcie rezultaty. W lutym br. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśnienie, które dotyczyło wyroku w sprawie połączonych wniosków Rady Miasta Świdnik oraz grup posłów z SLD i PiS, najbardziej zainteresowało przedsiębiorców. Wiąże się to z uzasadnieniem wyroku w części dotyc(...)
»