Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Składowanie odpadów Cz. I(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) poświęca sporo miejsca kwestiom składowania odpadów. Zagadnienia te zostały uregulowane w rozdziale 1 działu VIII ustawy pt. „Wymagania dotyczące procesów przetwarzania odpadów”. Regulacje te służą generalnie transpozycji do prawa wewnętrznego przepisów Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE z 16 lipca 1999 r. L 182.1, z późn. zm. – tzw. dyrektywy składow(...)
»

Potencjał biomasy możliwe(...)

Biomasa – substancja organiczna powstała w procesie akumulowania energii słonecznej jest największym potencjalnym źródłem energii na świecie, w tym także w Polsce. Najważniejszą jej cechą jest to, że nie powoduje ona tak dużej emisji dwutlenku siarki, jak ma to miejsce w trakcie spalania węgla kamiennego, oleju opałowego lub innych paliw kopalnych. Ponadto bilans CO2 w procesie spalania biomasy jest równy zeru. Programy redukcji emisji CO2, podjęte w wielu(...)
»