Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zieleń towarzysząca placo(...)

Aktywność ruchowa człowieka jest ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla jego zdrowia, a dla dziecka jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju. Spontaniczna, wrodzona potrzeba zabawy uzewnętrznia ten rozwój, wpływa na kształtowanie się postaw i ma duże znaczenie osobotwórcze. Nowoczesną cywilizację, zwaną też informatyczną, charakteryzuje dominacja pracy umysłowej, przy bardzo niskiej aktywności ruchowej – dotyczy to również dzieci. Harmonogram naszych czynności jest c(...)
»

Ekologistyka w gospodrce (...)

Artykuł otwiera cykl poświęcony zagadnieniom wykorzystania możliwości logistyki w rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, traktując w szerokim ujęciu o różnych jej aspektach. Zagadnienia ochrony środowiska, gospodarki odpadami, czy ogólnie pojętej ekologii, rozpatrywane w aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym, w coraz większym stopniu dotykają kwestii zarządzania, rozwiązań projektowych i wdrażania ich wyników. Istotny(...)
»