Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korytarze ekologiczne – c(...)

Janusz Zaleski Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska   W polskim prawie korytarze ekologiczne nie funkcjonują jako forma ochrony przyrody, dlatego wydaje się, że pewne działania w tym kierunku powinno się zacząć podejmować. Dziś, opierając się na opracowaniach wykonanych na przestrzeni lat(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

de-inking - a process for removing ink from printed paper used for recycling Usuwanie farby drukarskiej denitrification - reduction by bacteria action of nitrate to elementary nitrogen Denitryfikacja density - in a landfill context, the ratio of the combined mass of fill material and soil cover to their combined volume Gęstość derelict land - land which is so damaged by industrial or other developmen(...)
»