Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Charakterystyka odpadów o(...)

Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań1. Opakowania stały się integralną częścią samych produktów, a wraz ze wzrostem ilości produkowanych odpadów wzrasta też ilość odpadów opakowaniowych. Masa odpadów opakowaniowych wykazywanych w oficj(...)
»

Na rynku(...)

Rozbudowa oferty Alfa Laval to światowy dostawca technologii wymiany ciepła, separacji i przepływu mediów, który 1 sierpnia 2012 r. przejął firmę Ashbrook Simon-Hartley, producenta pras filtracyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwo Alfa Laval wzmocniło swoją pozycję na rynku firm dostarczających rozwiązania dla gospodarki osadowej. Ashbrook Simon-Hartley posiada ponad 100-letnią tradycję i może pochwalić się wieloma, zrealizowanymi na całym świecie, inwestycja(...)
»