Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ostatni dzwonek na unijne(...)

  Do rozdzielenia zostało już niewiele unijnych pieniędzy. Jednak jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dotacji finansujących innowacje oraz inwestycje wspierające ochronę środowiska.   Do tej pory największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się działania najprostsze, czyli te, w ramach których najłatwiej było spełnić kryteria konkursowe i dzięki temu otrzymać dotację. Mimo ich(...)
»

Zmiany w przepisach prawn(...)

Pod koniec października 2007 r. Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 17 października 2007 r., z przewidywanym terminem wejścia w życie od 1 stycznia 2009 r. Propozycje resortu dotyczą m.in. usytuowania i roli gminy w systemie gospodarki odpadami. Zmieniony art. 14 ustawy o odpadach przewiduje w swojej treści rezygnację z(...)
»