Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Standaryzacja warunków ef(...)

W sektorze budownictwa szpitale są budynkami o jednym z największych poziomów zużyciu energii. Średnio kompleks szpitalny zużywa 2,5 razy więcej energii niż budynek użyteczności publicznej, np. biuro. Jest to spowodowane głównie pracą złożonych systemów budowlanych oraz użytkowych w celu zasilania energochłonnych urządzeń i procesów medycznych. Standaryzacja warunków i wymagań dotyczących poszczególnych pomieszczeń jest istotnym procesem w normalizacji wym(...)
»

System wspomagania zarząd(...)

Romuald Sztukiewicz, Paweł Rydzewski Istniejące systemy zarządzania zajmują się głównie drogami krajowymi poza terenem zabudowy1. Brak spójnego systemu zarządzania drogami w miastach był powodem zbudowania własnego systemu wspomagania zarządzania siecią ulic. Ma on wspomagać komputerowo proces zarządzania siecią ulic. Sformułowane funkcje systemu2 pozwalają na realizację wielu zadań, wśród których do najważniejszych należą: ewidencja i inwentaryzacja dróg wraz(...)
»