Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkursy redakcyjne(...)

Od dziewięciu już lat „Przegląd Komunalny” organizuje dla przedsiębiorstw, zakładów gospodarki komunalnej, a także gmin, centrów edukacji ekologicznej i organizacji pozarządowych Konkurs o Puchar Recyklingu. Wśród działań redakcyjnych znajdują się też Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska oraz Konkurs na Dyrektora Roku. Dla zbieraczy(...)
»

Trzy czy dziesięć lat?(...)

To, jak długi jest termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Co do zasady roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeksu cywilnego). Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji,(...)
»