Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wsparcie lokalnych partne(...)

Projekt ten jest prowadzony przez Związek Miast Polskich, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), jako operatora programu regionalnego. Celem tej inicjatywy jest kompleksowe wsparcie polskich samorządów w przygotowaniu do zarząd(...)
»

Szwedzkie rozwiązania po (...)

Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PSPRKTS), dr inż. Jan Borowski, przetłumaczył z języka angielskiego na polski książkę prof. Larsa-Erica Jansona pt. „Rury z tworzyw sztucznych dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” („Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal” wydanie czwarte, Borealis, Majornas CopyPrint AB 2003 r.). Autor jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki konstrukcji (...)
»