Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie

wydany w Dodatek specjalny – 2013-11
  DRUKUJ

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W Olsztynie dobiega końca realizacja siedmiu zadań, związanych z gospodarką ściekową, które były współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowę na finansowanie inwestycji zawarto 12 lutego 2013 r. w Olsztynie.

Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” obejmował wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków „Łyna” przy ul. Leśnej w Olsztynie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej, Borowej, Erdmanowej i Laszki w Olsztynie.

Celem projektu było systematyczne porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Olsztyn poprzez wzrost poziomu skanalizowania gminy i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby, jak również do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców.

Beneficjent projektu to gm. Olsztyn, przy czym zadanie jest wspólnie realizowane z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmował siedem zadań, w tym cztery wykonywane są przez PWiK Sp. z o.o. na terenie oczyszczalni ścieków. Zaliczają się do nich:

  1. Przebudowa piaskownika.
  2. Montaż mieszadeł w reaktorach biologicznych, stacja dozowania reagentów PIX i PAX.
  3. Budowa wiaty na odpady z hali ITPO.
  4. Budowa magazynu na sorbenty.

W oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej w Olsztynie w istniejącym budynku krat została zamontowana dodatkowa krata oraz dodatkowy piaskownik. Ponadto powstał nowy kanał awaryjny, jak również nowa niezależna pompownia zanieczyszczeń. Nowym obiektem jest także punkt dozowania koagulantu PIX. Zamontowano mieszadła w reaktorach biologicznych przy pomostach umożliwiających obsługę urządzeń. W ramach projektu wybudowano też wiatę na odpady ze spalarni osadów pościekowych.

Dobiega końca budowa magazynu do składowania reagentów i części eksploatacyjnych spalarni oraz suszarni osadów oczyszczalni ścieków „Łyna”. W pomieszczeniu magazynowane będą reagenty, oleje i smary oraz części zamienne.

W ramach trzech inwestycji realizowanych przez gm. Olsztyn została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiellońskiej, Borowej, Erdmanowej i ul. Laszki. Łącznie powstało 1,38 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu to 8 886 121,63 zł.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 194 936,28 zł.

Wysokość dofinansowania to 43,82%, czyli 3 153 252,77 zł.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31 grudnia 2013 r.

Nad poprawnością realizacji projektu czuwa Jednostka Realizująca Projekt w PWiK Sp. z o.o. we współpracy z zespołem JRP Urzędu Miasta.

 

Pliki do pobrania

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus