Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyt specjalny"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Pasteryzacja sposobem na ścieki Do użycia wchodzi innowacyjny sposób dezynfekcji ścieków – firma PTG wprowadza na rynek technologię umożliwiającą ich pasteryzację. Ogromną zaletą tego procesu jest generowanie energii, co powinno zachęcić potencjalnych użytkowników. W 2012 roku przedsiębiorstwo PTG zainstalowało swoje urządzenia w dwóch oczyszczalniach ścieków w Kalifornii. W tym roku planowany jest dalszy rozwój technologii,(...)
»

Nowe instrumenty wsparcia(...)

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła nowe instrumenty wsparcia, dedykowane w szczególności biogazowniom rolniczym. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli wybrać inną drogę niż aukcje OZE. Podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. ustawa o zmianie ustawy o odnawianych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość wykorzystania nowych instrumentów wsparcia, dedykowanych m.in. biogazowniom rolniczym. Dotychczas inwestorzy dysponujący projektami n(...)
»