Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyt specjalny"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W recykling inwestuje coraz więcej firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych. Co zmieni się w podejściu do odpadów po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Początkowo niewiele – reguły prawne mamy już podobne, a okres przejściowy – ostro krytykowany przez część środowisk ekologicznych – daje nam 5 lat na dochodzenie do unijnych norm dotyczących recyklingu opakowań. A te z kolei są dość wygórowane. Unijny standard dla większości opakowań zakłada, że 50% zostanie poddane o(...)
»

Finansowanie ochrony środ(...)

W związku z szeroko prowadzoną dyskusją na temat potrzeby zmian w polskim systemie finansowania ochrony środowiska redakcja zorganizowała debatę poświęconą tym zagadnieniom. Udział w debacie, która odbyła się 19 lutego br., wzięli: Krzysztof Szamałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jerzy Pietrewicz, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Wiesiołek, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, profesor Bogusław Fiedor z Instytutu Ekonomii Akademii Ekon(...)
»