Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Prosument: milionowe umowy Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu 16 września br. podpisały umowy z NFOŚiGW, w ramach których udostępnią środki na pożyczki wraz z dotacjami dla uczestników programu Prosument. Łączna pula środków przeznaczonych dla beneficjentów końcowych z lat 2014-2015 wyniosła 63 mln zł. O dofinansowanie zakupu oraz montażu mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji prądu i(...)
»

Czy elektrownie wiatrowe (...)

Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne może okazać się konieczne pozyskanie dotacji inwestycyjnej na elektrownię wiatrową w postaci subwencji rządowej, której wysokość można uzasadnić unikniętymi kosztami ekologicznymi w okresie jej eksploatacji, wynikającymi ze zmniejszenia produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych. Energię elektryczną wyprodukowaną przez elektrownię wiatrową w ciągu roku - PRO - można obliczyć według prostej zależnoś(...)
»