Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Hałas komunikacyjny a zar(...)

W związku z rozwojem sieci dróg istnieje problem uciążliwości hałasu komunikacyjnego nie tylko w ich otoczeniu, ale też w obrębie linii tramwajowych, który najbardziej odczuwają mieszkańcy dużych miast. Dlatego zapewnienie komfortu akustycznego jest jednym z podstawowych działań, do jakich zobowiązany jest zarządca drogi. Głównym aktem prawnym, obligującym zarządcę drogi do zapewnienia jak najlepszego stanu klimatu akustycznego w środowisku, jest Ustawa z 27 kwietni(...)
»

Działalność Wojewódzkiego(...)

Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie zadań oraz takie zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim. Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy" (Kraków) - osadnik oczyszczania wstępnego wr(...)
»