Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Należy mieć stalowe nerwy, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi branża związana z recyklingiem metali żelaznych i nieżelaznych. Jednak mimo iż boryka się ona z rozmaitymi problemami, to przetwórstwo tego typu surowców (głównie stali i aluminium) w naszym kraju odgrywa ważną rolę i Polska nie odstaje znacząco od światowej czołówki w tym zakresie. Faktem jest, że złom może być przetwarzany i odzyskiwany kilkukrotnie, zatem idealnie nadaje się do recyklingu. O kierunkach zagospodarowania m(...)
»

Opakowanie opakowaniu nie(...)

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także regulacje prawne w aspekcie obowiązków przedsiębiorców były głównym tematem spotkania szkoleniowego „Opakowania a Środowisko”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Wszyscy przedsiębiorcy, objęci przepisami ustawy, zobowiązani są do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu o(...)
»