Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium (...)

  19.05.2011, Swarzędz/Poznań Bezpłatne szkolenie z zakresu technologii zielonych dachów Organizator: GARTE, zielony dach@garte.pl, 61 818 81 081 19-20.05.2011, Gdynia V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Zieleń miejska” Organizator: Abrys, Poznań, 61/655-81-22, szkolenia@abrys.pl, www.abrys.pl   24-2(...)
»

Polskie dni recyklingu(...)

Na terenie Polski jedynie 5% odpadów komunalnych poddawanych jest procesowi powtórnego przerobu. Pozostałe odpady składowane są na lepiej lub gorzej urządzonych wysypiskach. Mając nadzieję na odwrócenie powyższej proporcji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Stowarzyszenie Wschodnie Centrum Odzysku Surowców, Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Białymstoku proponują: jednostkom samorządu terytorialnego, (...)
»