Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Partnerska konferencja(...)

Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się nasileniem kilku istotnych zjawisk, takich jak intensywny wzrost liczby ludności oraz rosnące jednostkowe zapotrzebowanie na energię, co związane jest z malejącymi zasobami naturalnych źródeł energii, szczególnie ropy i gazu. Zmianom tym towarzyszy rosnąca ilość gazów cieplarnianych. Skutkami tych przeobrażeń zajmuje się m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ICCP. Najnowsze dane i wnioski Zespołu (...)
»

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Mimo swoich niewątpliwych zalet postęp cywilizacyjny niesie za sobą kilka przykrych konsekwencji. Jedną z nich jest eksploatacja surowców naturalnych i nadmierne obciążenie środowiska naturalnego produktami pochodzącymi z ich przemysłowego wykorzystania. Jaskrawym przykładem takiego stanu rzeczy jest częste występowanie zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami pochodzącymi z przerobu ropy naftowej. W Polsce w 2002 r. zużyto ok. 13 mln ton produktów naftowych. Szacu(...)
»