Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

WEEE w Szwecji W Szwecji przyjęto nowe zasady wdrażania dyrektywy WEEE, które przygotowano we współpracy z samorządami gminnymi i firmą El-Kretsen (spółką założoną przez Związek Handlu Artykułami Elektrycznymi i Elektronicznymi). Według nowych zasad gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, natomiast obowiązek usuwania tych odpadów z punktów zbiórki jest przerzucony na producentów sprzętu. Gminy mogą także obciążyć producentów s(...)
»

Wody więcej już nie będzi(...)

Są wartości wykraczające ponad podziały polityczne i bieżącą walkę o władzę. Z pewnością zalicza się do nich dbałość o zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę do picia. Polska wcale nie ma tej wody zbyt wiele, więc wszystkie rozsądne pomysły, jak tę sytuację poprawić, są godne uwagi. Nowe władze pracują właśnie nad projektem ustawy, nazwijmy ją roboczo – o obowiązkowej retencji. Samorządy, które nie zadbają o retencję wody na swoim terenie, będą karane. Nie lubię słowa „kara” i racze(...)
»