Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dalszy rozwój(...)

Z Norbertem Rethmannem, przewodniczącym Rady Nadzorczej RETHMANN, rozmawia Wojciech Dutka Jakie były najistotniejsze przyczyny decyzji RETHMANN o wejściu w 1992 r. na rynek polski? Z początkiem lat 90. RETHMANN realizował swój cel – międzynarodowy rozwój w Europie. Polska, która ma ponad 38 mln mieszkańców, jest ciekawym rynkiem. Dla nas, firmy wyspecjalizowanej w gospodarc(...)
»

Biomasa wodna jako źródło(...)

Eutrofizacja jako proces zwiększania żyzności zbiorników wodnych prowadzi między innymi do wzrostu produkcji pierwotnej, czyli większego (nadmiernego) przyrostu roślin. Rośliny wodne zarówno glony, jak i rośliny naczyniowe mogą stanowić substrat do produkcji biogazu. Zjawisko eutrofizacji Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest pogarszanie się jakości wód powierzchniowych, czego jednym z przejawów jest (...)
»