Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwzględniając głos samorz(...)

  Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasadniczo zmienia istniejący stan rzeczy. W tej chwili województwa są podzielone na regiony gospodarki odpadami. Czy nowelizacja spowoduje, że obowiązujące dziś wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) czeka poważna aktualizacja? Czy niezbędne stanie się wprowadzenie zmian w dotychczasowym podziale na regiony?     (...)
»

Skuteczność ogrzewania po(...)

  Idea wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych zrodziła się już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz większą potrzebę redukcji masy i objętości tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także ze względu wysokie wydatki na obsługę, serwisowanie i remonty.   Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru. Pozo(...)
»