Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie bójmy się deszczu(...)

Zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Coraz częściej dochodzi do gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak ulewne deszcze. O tym, jak radzić sobie z tym zjawiskiem rozmawiano w Gniewie podczas 13. Konferencji Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.  Jak zagospodarowanie wód opadowych wygląda w praktyce? Jakie polskie miasta dają dobry przykład działań, a czego możemy uczyć się (...)
»

Śmieciarka śmieciarce nie(...)

Pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów można scharakteryzować szeregiem parametrów. Wybór śmieciarki, która będzie optymalna ze względu na specyfikę działalności danej firmy, jest dodatkowo utrudniony przez producentów tych pojazdów, którzy „bombardują” potencjalnych nabywców masą bardziej lub mniej przydatnych informacji. Jakimi kryteriami kierować się zatem przy zakupie śmieciarki? Poprzednie artykuły (...)
»