Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Schroniska dla bezdomnych(...)

Prawidłowe zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to coraz częściej nie tylko problem organizacji i instytucji, których statutowym zadaniem jest obrona praw zwierząt, ale również poważne zadanie dla lokalnych samorządów i władz gmin. Przepisy dotyczące opieki nad zwierzętami systematycznie ewoluują, co wiąże się zarówno ze zmianą mentalności osób tworzących prawo i mających wpływ na procesy legislacyjne, jak i z potrzebą dostosowania prawa (...)
»

Studnie głębinowe – ekspl(...)

Zdecydowana większość produkowanej w Polsce wody do picia pochodzi z ujęć głębinowych. Podstawowymi urządzeniami służącymi do jej pozyskiwania są studnie. Każda studnia jest urządzeniem bardzo skomplikowanym i bardzo kosztownym. A ponieważ dodatkowo ukryta jest głęboko pod ziemią, może być porównywana ze skarbem. Niestety, podobnie jak on, jest niewidoczna i często się zdarza, że właściciele i użytkownicy zapominają o jejistnieniu. Przypominają sobie o(...)
»