Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekologia w biznesie (...)

Przedsiębiorstwa te w 2013 r. podjęły szereg rozmaitych działań, by chronić środowisko. Sporo inicjatyw wymusiło na nich obowiązujące prawo, ale realizowano także takie, które wynikały z rzeczywistej troski o przyrodę. Sfinalizowano przedsięwzięcia zmierzające nie tylko do poprawy stanu środowiska, ale organizowano również spotkania, w ramach których na tematy związane z ochroną środowiska rozmawiano z pracownikami i lokalną społecznością. (...)
»

Przyrodniczo i romantyczn(...)

Stare i martwe drzewa mają nie tylko swoisty urok, ale także spełniają ważne funkcje przyrodnicze. Szczególnie doceniane były one w sztuce ogrodowej baroku oraz romantyzmu. Piękno starych drzew W ogrodach barokowych ukształtowanych od XVII do pierwszej połowy XVIII wieku znajdowały się rosnące pojedynczo drzewa o malowniczym pokroju, kontrastujące z otoczeniem, które specjalnie eksponowano (tzw. solitery lub syngieltony). Były to drzewa, rzadziej krzewy, wyróżniające się piękn(...)
»