Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oczyszczanie sieci wodoci(...)

Podczas wielu lat eksploatacji układów dystrybucji wody przewody wodociągowe stanowiące ich zasadniczą część ulegają procesom starzenia. Objawia się to m.in. pojawieniem się na wewnętrznej powierzchni tych przewodów osadów i produktów korozji. Ich obecność w sieci rzutuje przede wszystkim na pogorszenie jakości wody dostarczanej jej odbiorcom oraz na wzrost oporności hydraulicznej przewodów. Stopień i intensywność postępujących procesów starzenia przewodów sieci wodociągowej zale(...)
»

Redukcja rtęci w przemyśl(...)

Według dotychczasowych analiz, wdrożenie najnowocześniejszych technologii oczyszczania gazów spalinowych w zakładach przemysłowych należy do grupy strategii o najwyższym poziomie kosztów redukcji rtęci w porównaniu do działań ograniczających stosowanie tego pierwiastka w różnych gałęziach gospodarki i produktach oraz rezygnacji z metod produkcyjnych wykorzystujących rtęć. Podstawowymi instrumentami prawnymi w zakresie ograniczania emisji rtęci w kr(...)
»