Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Bez przestrzennej wizji Samorządy nie najlepiej radzą sobie z realizacją zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarach objętych ochroną przyrody. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań NIK-u, przeprowadzonych w gminie Nowinka (woj. podlaskie). Inspektorzy stwierdzili bowiem, że jedynie 3% obszaru gminy jest objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mało tego, organy gminy przyjmowały od właścicieli nieruchomości darowiz(...)
»

Informator(...)

Prosument: milionowe umowy Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu 16 września br. podpisały umowy z NFOŚiGW, w ramach których udostępnią środki na pożyczki wraz z dotacjami dla uczestników programu Prosument. Łączna pula środków przeznaczonych dla beneficjentów końcowych z lat 2014-2015 wyniosła 63 mln zł. O dofinansowanie zakupu oraz montażu mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji prądu i(...)
»