Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za wraki samochodo(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji (dalej zwana WrakU)1 ma na celu implementację dyrektywy nr 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji2. Omówione poniżej przepisy dotyczące opłat pobieranych na mocy WrakU wejdą w życie 1 stycznia 2006 r. Polski ustawodawca zasadę rozszerzonej odpowiedzialności za produkt realizuje poprzez wprowadzenie szczególnego rod(...)
»

Renesans parku Miejskiego(...)

Legnicki park Miejski przeżył swój renesans, a samorząd przywrócił utracone walory przyrodnicze zabytkowemu obszarowi, stanowiącemu największe założenie zieleni miejskiej Legnicy. Urokliwy, stary park o powierzchni 50 ha został zniszczony przez potężny huragan, który przeszedł nad miastem 23 lipca 2009 r., czyniąc ogromne spustoszenia w zieleni. Spowodował w niespotykanej dotychczas skali powstanie wielkoobszarowych wywałów i złomó(...)
»