Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RIPOK/RCR a circular econ(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) stała się w ostatnich latach modna. Wiele osób upatruje w jej założeniach remedium na wszelkie bolączki i błędy w gospodarce odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jako idea jest trendem społeczno-gospodarczym mającym na celu rezygnację z modelu: kup – używaj – wyrzuć i w ślad za tym ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. W miejsce tego proponuje model konsumpcji, który, zamykając cykl obiegu materii(...)
»

Recykling i odzysk materi(...)

X Środkowoeuropejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka – przemysł” została zorganizowana przez Instytut Inżynierii Materiałowej ZUT w dniach 26-28 września 2011 r. w Szczecinie oraz Berlinie.   Było to kolejne spotkanie przedstawicieli nauki, przemysłu oraz administracji samorządowej, podczas którego poruszono zagadnienia prawno-organizacyjne, technologie unieszkodliwiania tworzyw polimerowych, (...)
»