Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Małe, ale skuteczne(...)

Oczyszczalnie ścieków TOPAS przeznaczone są do komunalnych ścieków bytowych. Zostały zaprojektowane z myślą o domkach jednorodzinnych, obiektach rekreacyjnych, ośrodkach wczasowych, restauracjach, motelach, szkołach, przedszkolach oraz małych zakładach przemysłu spożywczego. Bez operatu wodno-prawnego mogą obsługiwać od 2 do 25 osób. Oczyszczalnie TOPAS to oczyszczalnie kontenerowe. Montuje się je pod ziemią, dzięki czemu są niewidoczne w krajobrazie. Nie potrzebują też dużej (...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wynika to z założeń zasady reglamentacji w prawie ochrony środowiska.   Zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie ścieków należy do podstawowych potrzeb, które muszą być zaspokojone w związku z funkcjonowaniem na danym obszarze społeczności lok(...)
»