Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

„Memento Vulgari!”(...)

Grudniowej Konferencji klimatycznej ONZ – COP 14 w Poznaniu towarzyszyło wiele wydarzeń artystycznych. Jednym z nich była niewątpliwie prezentacja pięciu monumentalnych fotomontaży rozmieszczonych w centralnych punktach przestrzeni miasta. Można je było oglądać przez miesiąc na fasadach budynków – na ścianie akademika „Jowita” oraz Centrum Kultury Zamek, naprzeciwko hotelu Sheraton, w któr(...)
»

Aspekty recyklingu tworzy(...)

Szybki rozwój światowego przemysłu, wzrost liczby ludności oraz nieracjonalna gospodarka zasobami naturalnymi są głównymi przyczynami zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego, którego ochrona i utrzymanie stało się jednym z najważniejszych problemów XXI w. Zagrożeniem dla środowiska jest gwałtowny wzrost ilości odpadów polimerowych w postaci różnych opakowań. W ostatnich latach zaobserwowano tendencję wzrostową produkcji tworzyw sztucznych (rocznie na poziomie 9,9%), (...)
»