Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Termiczna mineralizacja o(...)

  W miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży rocznie powstaje ok. 7 tys. ton osadów ściekowych o uwodnieniu 80%. Sposobem ich zagospodarowania jest termiczna mineralizacja z odzyskiem ciepła ze spalania do suszenia odwodnionych osadów.   Efektywne metody mechaniczno-biologiczne często w połączeniu z chemicznym wspomaganiem oczyszczania ścieków przyczyniają się do wzrostu ilości powstających osadów w oczyszcza(...)
»

Triumf innowacyjności(...)

Kolejna edycja Targów WOD-KAN za nami. Wydarzenie, określane mianem jednej z największych imprez wystawienniczych branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Europie, upłynęło pod hasłem innowacyjnych technologii. Jak zwykle pojawiły się one na stoiskach, ale mówiono o nich także podczas konferencji. Jak wynika z danych przedstawionych przez organizatora imprezy – Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, 23. edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kan(...)
»