Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

dust burden - the concentration of solid particles in combustion gases entering the gascleaning part of an incinerator; often measured on a weight/ volume basis, but preferably on a weight/ weight basis, which allows a more specific evaluation of emissions Koncentracja części stałych w gazach spalinowych przed wejściem do części czyszczącej gaz ze spalarni dustless loading system - a mechanical system of emptying bins into a collection vehicle without permitt(...)
»

Rola opracowań z zakresu (...)

Powstrzymywanie procesów degradacji środowiska przyrodniczego powinno być podstawowym celem gospodarowania przestrzenią, a jego jakość głównym aspektem rozwoju lokalnego. Człowiek przez swą działalność cały czas przekształca swoje otoczenie, wpływając tym samym na otaczający krajobraz. Zachodzące w ostatnich latach w naszym kraju przemiany ustrojowe spowodowały gwałtowny rozwój systemu osadniczego, szczególnie obszarów wiejskich. Zmiany społeczno-gospodarcze, niosące wzrost uprzemysło(...)
»