Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomiczne straty z wyci(...)

Każdy system wodociągowy posiada ekonomicznie uzasadnioną wielkość strat wody, z jaką powinna następować jej dostawa do odbiorców. Zgodnie z koncepcją BABE (ang. burst and background estimation – oszacowanie wycieków i strat do gruntu), straty wody dzielimy na: straty do gruntu (suma małych przecieków, wręcz kroplowych, które są trudne do zlokalizowania i nieopłacalne do naprawy), straty z wycieków zgłoszonych (wycieki zgłoszone to te, które w dowolny sposób same d(...)
»

Treść służebności przesył(...)

Problematyka treści służebności przesyłu, również w odniesieniu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budzi poważne zastrzeżenia natury zarówno teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. Powodem licznych wątpliwości i rozbieżności jest przede wszystkim bardzo lakoniczna treść art. 3051 Kodeksu cywilnego (k.c.). Konstrukcja art. 3051 k.c. jednoznacznie wskazuje na zamiar ustawodawcy uregulowania definicji i zapewne również treści ograniczonego prawa rze(...)
»