Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utorować drogę do osiągni(...)

Rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w politykę ekologiczną wszystkich krajów członkowskich. W grudniu 2008 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie promocji użycia energii ze źródeł odnawialnych, która obejmuje pakiet zapisów regulacyjnych w ustawodawstwie dla osiągnięcia tego wiążącego celu w całej UE. Dyrektywa ta nakazuje krajom członkowskim opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2010 r. kra(...)
»

Czego nauczyła nas powódź(...)

Pomiędzy 4 a 9 lipca spadło sumarycznie 586 mm/m2 deszczu, co wywołało I Falę powodziową. Niestety, sytuacja meteorologiczna powtórzyła się między 18 a 22 lipca, co przyniosło II Falę powodziową2. Czy to może się powtórzyć? Z punktu widzenia meteorologicznego zdecydowanie tak. Podobny układ baryczny powstał np. w 2010 r. i 2014 r. Z punktu widzenia hydrologicznego niekoniecznie. Nowe inwestycje przeciwpowodziowe znacząco poprawiły sytuację, ale każdy kolejny lipiec może przynieść większe(...)
»