Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

TURYSTYKA WIEJSKA I ROZWÓJ LOKALNY Janusz Majewski, Bernard Lane ISBN 83-88518-68-2 Ideą przewodnią książki było stworzenie publikacji, która odpowiedziałby na pytanie: jak współcześnie profesjonalnie zarządząć turystyką wiejską zarówno w skali kraju, jak i na poziomie pojedynczej wsi. Praca adresowana jest do kilku kategorii czytelników: dydaktyków, pracowników struk(...)
»

Twarde lądowanie(...)

Z różnych stron kraju dobiega coraz więcej głosów zaniepokojonych wysokością prognozowanych stawek opłat, ujawnianych stopniowo przez samorządy. W mechanizmie ekonomicznym, wprowadzonym przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawki te stanowią bodaj najczytelniejszy sygnał, świadczący o stanie i potrzebach inwestycyjnych lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Batalia o stawki pr(...)
»