Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Membranowy system kompost(...)

System ten sprawdził się jako rozwiązanie o małym ryzyku i niskim koszcie inwestycyjnym, a także eksploatacyjnym. Przy jego użyciu można w zrównoważony sposób przetwarzać szeroką gamę odpadów organicznych, w tym osady ściekowe, bez względu na panujące warunki klimatyczne, przy jednoczesnym kontrolowaniu nieprzyjemnych zapachów i emisji. Co ważniejsze, jego prostota pod względem zarówno budowy, jak i obsługi sprawia, że instalację można utrzymy(...)
»

Wpływ kampanii edukacyjne(...)

Wysoka świadomość ekologiczna, podobnie jak powszechny dostęp do dóbr materialnych, stanowi jedno z podstawowych kryteriów statusu społeczeństwa. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej stało się w ostatnim czasie jednym z ważniejszych zagadnień, którego realizacja zapewni Polsce właściwe miejsce w Europie. Planując szeroko rozumianą kampanię edukacyjną, należy zadbać o to, aby efektem końcowym było prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności akumulatorami (...)
»