Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

16 lat doświadczeń firmy (...)

Pierwszy pomysł dotyczący pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pojawił się w przedsiębiorstwie Aqua w Bielsku-Białej już w 1993 r. I nie chodziło bynajmniej o opłaty za odprowadzanie takich wód kanalizacją deszczową, lecz o odprowadzanie kanalizacją ogólnospławną, której właścicielem była już spółka. System kanalizacyjny stale rozbudowywano. Zdolności kolektorów i oczyszczalni były jednak ograniczone ze względ(...)
»

Co w prawie piszczy?(...)

Przedsiębiorcy wciąż mają duży problem ze zrozumieniem zapisów rozporządzenia REACH i CLP. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Proszę o interpretację zapisu punktu 58 załącznika XVII do rozporządzenia REACH, dotyczącego azotanu amonu. Zgodnie interpretacją Komisji Europejskiej, podaną w dokumencie „Questions and agreed answers concerning the implementation of annex xvii (...)
»