Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawą w ustawy(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Przeciera się ostatnio zachmurzone niebo nad rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych. Oczywiście myślę o mechanizmach wsparcia, które mają zapewnić opłacalność produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce. Pod koniec kwietnia br. sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 30 marca 2007 r. nr 75, p(...)
»

Nanofiltracja w zagospoda(...)

W zakładach zajmujących się przetwórstwem metali powstają m.in. roztwory potrawienne, zawierające kwas siarkowy. Jedną z metod wykorzystywanych do ich zagospodarowania może być nanofiltracja. W procesach przetwórstwa metali stosowane są różnego rodzaje kąpiele służące do trawienia powierzchni metali. Są nimi głównie roztwory kwasu siarkowego. W trakcie pracy do roztworów przechodzą metale, takie jak np. miedź, cynk i żelazo. P(...)
»