Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy wspomagania dla g(...)

Pojęcie „system wspomagania decyzji” (ang. Decision Support System – DSS) definiowane jest różnie w zależności od okoliczności jego użycia.  Generalnie dotyczy ono narzędzi informatycznych opracowanych w celu wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji1. Bardziej precyzyjne definicje mówią, że DSS jest systemem komputerowym opartym na bazach danych, wiedzy, informacjach i funkcjach umożliwiających dialog z użytkownikiem (interfejs) zapewnia(...)
»

Kryzys a recykling pojazd(...)

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jest częścią całego systemu funkcjonowania branży motoryzacyjnej, jednej z najważniejszych dla światowej gospodarki. Przewiduje się, że obecny kryzys gospodarczy, największy po II wojnie światowej, obejmie prawie wszystkie branże na całym świecie. Rozpoczął się od kryzysu bankowego, będącego konsekwencją tworzenia wyrafinowanych instrumentów finansowych, pazerności oraz błędów w zarządzaniu. Dotknął już rynek n(...)
»