Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Porozumienia dobrowolne(...)

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska 15 października 2008 r. został opublikowany projekt ustawy z 13 października 2008 r. po tytułem „Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”. Ustawa ta ma zastąpić 1 stycznia 2010 r. dwa podstawowe akty prawne, regulujące gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  Mowa jest o ustawie z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpada(...)
»

Opłaty za składowanie i c(...)

Antoni Niedziałkowski Obowiązująca od października ub.r. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. określa sposoby postępowania z odpadami, które w efekcie mają spowodować ograniczenie ich ilości oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie nakreślonego prawem celu wiąże się z realizacją działań, które sprecyzowane zostały w art. 5-7. Sprowadzają się one do: z(...)
»