Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona zabytków w planie(...)

Uwzględnianie wymogów ochrony zabytków jest istotnym elementem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże uwzględnia się w nim nie tylko zabytki zaliczane do form ochrony zabytków. Podstawowe znaczenie dla rozważań dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568, ze zm., dalej: ustawa o ochronie zabytków). Zgodn(...)
»

Nowości(...)

  Do codziennych zadań Zbliża się czas pierwszego koszenia trawnika po zimie. W związku z tym pojawiają się nowe produkty na rynku. Jednym z nich jest kosiarka LC 48VE firmy Husqvarna. Daje ona możliwość korzystania z trzech systemów koszenia: funkcja zbierania, rozdrabniania (BioClip®) oraz wyrzutu tylnego. Wytrzymałość zapewnia stalowe podwozie. Pracę ułatwia bezstopniowa regulacja prędkości jazdy. Urządzenie posiada ergonomiczny pojem(...)
»