Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System do poprawki?(...)

Raport przygotowany przez Instytut Sobieskiego wskazuje na niski poziom zbierania elektroodpadów. Stworzenie efektywnego systemu gromadzenia i prawidłowego przetwarzania ZSEE będzie możliwe jedynie wskutek przygotowania i wdrożenia odpowiednich mechanizmów organizacyjnych oraz finansowych. Co wymaga zmiany? Raport „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” został opracowany przez ekspertów Instytutu Sobieskiego –(...)
»

Jeden cel ale obligatoryj(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Rada Europejska na swoich posiedzeniach 8 i 9 marca 2007 r. przesądziła, że Unia Europejska w 2020 r. powinna osiągnąć 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej. Po wielu dyskusjach państwa członkowskie postanowiły, że cel ten będzie miał charakter obligatoryjny. Oczywiście 20-procentowy wymóg dotyczy Unii Europejskiej jako całoś(...)
»