Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

V Bałtyckie Form Biogazu (...)

Międzynarodowa konferencja V Bałtyckie Form Biogazu, zorganizowana przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w dniach 16-17 czerwca, zgromadziła ok. 100 specjalistów z branży produkcji i utylizacji biogazu oraz syngazu. Podczas Forum skoncentrowano się na zagadnieniach utylizacji biomasy odpadowej. Program konferencji obejmował 39 referatów, w tym 17 wygłoszonych przez gości zagranicznych, i był podzielony na części związane z substratami, procesem fermentacji oraz technologiami zgazo(...)
»

Niemiecka branża wodociąg(...)

Niemiecki przemysł wodociągowo-kanalizacyjny jest doskonale zorganizowany, choć ulega przekształceniom i zmaga się z wdrażaniem unijnego prawa. Branża zawdzięcza sukcesy m.in. silnej organizacji narodowej DVGW. Niemiecka Organizacja Naukowo-Techniczna Gazu i Wody (DVGW) powstała w 1859 r. jako zrzeszenie gazowników. W 1870 r. dołączyli do niej wodociągowcy. Aktualnie organizacja ta – zatrudniająca 400 osób – liczy ponad 13 tys. członków, wśród których 75% stanowią t(...)
»