Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie za wszelką cenę(...)

W „Przeglądzie Komunalnym” 9/2010 ukazał się artykuł pt. „Podmioty zarządzające” dotyczący kierunków zmian organizacyjno-prawnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym samym czasie na łamach „Forum Eksploatatora” ukazał się obszerny wywiad z prof. Olgierdem Dziekońskim, obecnym podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Bodaj pierwszy raz osoba z tak wysokiego szczebla administracji rządowej zauważa, że za 15-20 lat łączna ta(...)
»

Biomasa zamiast węgla na (...)

Współspalanie biomasy z węglem kamiennym w istniejących kotłach energetycznych jest nie tylko uzależnione od wdrożenia odpowiednich uregulowań prawnych. Liczą się także względy ekonomiczne oraz technologiczne. Współspalanie jest „atrakcyjne” ze względu na relatywnie niskie koszty produkcji ciepła czy energii elektrycznej oraz niewielką emisję w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. Stosuje się technologię współspalania(...)
»