Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działamy w porozumieniu(...)

Z Przemysławem Gonerą, prezesem WFOŚiGW w Poznaniu, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Funduszy, rozmawia Wojciech Dutka Pod koniec października została podpisana Karta Zasad Współpracy z wojewódzkimi funduszami. Czemu ma ona służyć? Narodowy i wojewódzkie fundusze współpracują ze sobą od lat. Porozumienie podpisane z okazji obchodów 15-lecia Narodowego Funduszu jest dokumentem aktualizującym zasady tej współpracy. Została w nim podkreślona potrzeba wspólnych działa(...)
»

Ozon troposferyczny w Poz(...)

Ozon jest gazem nietrwałym, działającym silnie utleniająco, o charakterystycznym „świeżym” zapachu. Występuje w górnych warstwach stratosfery, gdzie stanowi ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Przy powierzchni Ziemi jego obecność jest jednak niepożądana. W troposferze powstaje głównie w wyniku oddziaływania promieniowania UV z zanieczyszczeniami przemysłowymi i z silników spalinowych. Ozon troposferyczny uważany jest obecnie za jedno z ważniejszych zanieczysz(...)
»