Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Eksploatatorzy dla eksplo(...)

W maju br. we Wrześni odbyło się pierwsze ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń w dziedzinie eksploatacji oczyszczalni ścieków, pt.: „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów. Oczyszczalnia ścieków – teoria, a rzeczywista eksploatacja”. Organizatorem forum było Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanal(...)
»

Powszechne korzystanie z (...)

Artykuł omawia zakres prawa do korzystania z wód publicznych. Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2012 r., II OSK 631/111. Orzeczenie Przepis art. 34 ust. 1 i 2 p.w. dotyczy prawa do powszechnego korzystania z wód publicznych, śródlądowych, morskich, czyli korzystania z nich dla każdego obywatela w różnorodny, ogólnie znany i stosowany sposób, m.in. do zaspokajania potrzeb os(...)
»