Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling środków bojowyc(...)

Rząd RP w realizacji polityki ekologicznej państwa, opracował Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakładający, że przeterminowane środki bojowe znajdujące się w Siłach Zbrojnych RP powinny być unieszkodliwione do końca 2014 r. Środki bojowe, które utraciły ważność stosowania w wojskach RP szacuje się na poziomie 50 tys. ton i zapasy te corocznie wzrastają o 2 tys. ton. Ponadto w wielu zakładach przemysłu zbrojeniowego w procesie wytwarzania powstają odpady niebezpieczne, (...)
»

Książki nadesłane(...)

Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Piotr Ilnicki. Poznań 2004. ISBN 83-7160-369-X Książka, choć przede wszystkim jest podręcznikiem akademickim, została przygotowana również z myślą o potrzebach przyrodników, rolników, pracowników administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich tych, (...)
»