Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownia wiatrowa jako(...)

  Kwalifikacja elektrowni wiatrowej jako urządzenia infrastruktury technicznej przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób organ administracji dokona interpretacji pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej”.   Organy wydające decyzje o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowych opierają się głównie na definicji art. 143 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), upatrując w niej podstaw do zakwalifikowa(...)
»

Audyt krajobrazowy – nowe(...)

Potrzeba ochrony krajobrazu jest przedmiotem częstych dyskusji, w których zwraca się uwagę na niekorzystne zmiany spowodowane niewłaściwymi sposobami zagospodarowania, wynikającymi w dużej mierze z potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego. Presja inwestycyjna oraz lokalna polityka przestrzenna mają swoje konsekwencje w krajobrazie, który stanowi szczególną społeczną lokatę, wyrażającą się przede wszystkim poprzez estetykę. Społeczeństwo dostrzega, że pogarszający się(...)
»