Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Czyżby tykająca bomba? W płytach betonowych sprzedawanych w Toruniu kupujący dostrzegli kawałki szkła i dziwne metalowe pręciki. Inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że w betonie znajdują się fragmenty potłuczonych świetlówek z rtęcią. Wstępne dochodzenie wykazało, że szkło pochodzi z firmy Abba-Ekomed. Zgodnie z pozwoleniem wydanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Abba-Ekomed zobowiązała się do przekazywania zmielonego szkła hutom. Przekazane w ten sposób o(...)
»

Biologiczna rekultywacja (...)

Zbiornik Zemborzycki jest płytkim zbiornikiem zaporowym wybudowanym w 1974 r. dzięki spiętrzeniu wód środkowego odcinka Bystrzycy Lubelskiej, będącej lewostronnym dopływem rzeki Wieprz. Ze względu na jego zanieczyszczenie rozpoczęto rekultywację tego akwenu. Zbiornik zajmuje obszar 282 ha, a jego średnia głębokość wynosi ok. 2 m. Od strony południowo-wschodniej i wschodniej zbiornik otoczony jest lasem, od strony zachodniej brzegi przylegają do pól uprawnych i z(...)
»