Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacje wodociągowe ze(...)

  Coraz częściej instalacje wodociągowe są wykonywane ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). W literaturze brakuje informacji o takich produktach. Warto więc przedstawić podstawowe zasady ich projektowania. Dotyczą one głównie doboru wielkości średnic przewodów oraz określania liniowych i miejscowych strat ciśnienia.   Unieważniona została polska norma PN-92/B-017061 dotycząca instalacji wod(...)
»

Lista referencyjna organi(...)

Wprowadzona w Polsce Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU Nr 63, poz. 639) nałożyła na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu wyroby w opakowaniach, obowiązek recyklingu tych opakowań. Jednym ze sposobów realizacji obowiązku recyklingu, podobnie jak w systemach unijnych, jest współpraca z wybraną organizacją odzysku i wpłacenie na konto tej organizacji, zg(...)
»