Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobór i badanie dyfuzorów(...)

W poprzednim wydaniu dwumiesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja” zamieściliśmy pierwszą część artykułu na temat doboru i badania dyfuzorów, w którym znalazła się charakterystyka rodzajów dyfuzorów, główne zasady ich doboru oraz definicje pojęć związanych z tymi zagadnieniami. W tym numerze kontynuujemy rozpoczętą tematykę. Omówione zostaną główne badania przeprowadzane z dyfuzorami w czystej wodzie w kontekście parametrów potrzebnych dla doboru dyfuzorów na etapie projektowani(...)
»

Ślazowiec pensylwańs(...)

Wiele uwagi poświęca się ostatnio odnawialnym źródłom energii, do których zalicza się gatunki roślin, wytwarzające wysokie plony biomasy. Powszechnie znanym gatunkiem jest wiklina – wierzba krzewiasta. Oczywiste jest, że produkcja biomasy na dużą skalę nie może być oparta na uprawie jednego gatunku. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, np. nasilenia się bądź pojawienia chorób i szkodników. Wynika stąd konieczność uprawy na cele energe(...)
»