Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój instalacji fotowol(...)

Zgodnie z danymi zawartymi w ENTSO-E Yearly Statistics&Adequacy Retrospect 2013, moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych na koniec 2013 r. w krajach Unii Europejskiej wynosiła ok. 78 GW, przy czym aż 36 GW to instalacje w Niemczech. Chociaż w Polsce udział takich źródeł w systemie elektroenergetycznym jest na razie pomijalnie mały, to jednak należy podkreślić, że z roku na rok coraz bardziej powszechne stają się instalacje odnawialnych źróde(...)
»

Projekt iLab EPRO(...)

  W odpowiedzi na strukturalne zmiany zachodzące w energetyce na świecie w Centrum Energetyki Prosumenckiej (koncepcja autora) w Politechnice Śląskiej powstaje Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej (iLab EPRO). Celem iLab EPRO jest włączenie funkcjonujących już obiektów OZE/URE (mikroinstalacji prosumenckich) w obszar badań laboratoryjnych za pomocą infrastruktury smart grid. Wykorzystanie do celów badawczych w iLab EPR(...)
»