Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zanim pojawią się pierwsz(...)

- recykling opakowań po trzech kwartałach Michał Korkozowicz Nowe ustawy transponują na grunt prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 94/62/EC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz kilku innych dyrektyw nakładających obowiązek zapewnienia odzysku wybranych rodzajów odpadów poużytkowych. Jak przedstawiają się pierwsze doświadczenia z przebiegu wdrażania tych ustaw i co rokują na przyszłość, zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom – wytwórcom odpadów? (...)
»

Nagroda za Czystą Gminę(...)

Metsa Tissue, partner Fundacji Nasza Ziemia w programie „Czysta Gmina”, został uhonorowany tytułem „Dobroczyńca Roku 2004” w kategorii ekologia. Nagroda ta została przyznana firmie za zainicjowanie i wsparcie programu „Czyste środowisko – komfort na co dzień”. Program został przygotowany przez Fundację Nasza Ziemia i Dolnośląską Fundację Ekorozwoju, a realizowany jest przez te dwie organizacje w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy i Krapkowicach k. Op(...)
»