Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Samorząd 2006-2010(...)

Do historii przeszły już wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Wybrani zostali także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Odbyło się to w wyborach bezpośrednich oraz za sprawą nowo wybranych rad. Jakie będą ich działania w dziedzinie ochrony środowiska w najbliższych latach? Ochrona środowiska jest m.in. podejmowaniem lub zaniechaniem działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Polega to w szczególności na racjonal(...)
»

Berlin – miasto, które łą(...)

Wiele europejskich miast, będących wizytówkami państw na arenie międzynarodowej, podlega złożonym przeobrażeniom. Dążenie do nowoczesności, otwartość na nowe idee oraz zachęcanie do odwiedzania przez turystów są wyznacznikami ich rangi i wpływają na pozytywne opinie. Berlin, po zburzeniu w 1989 r. słynnego muru dzielącego go na dwa odrębne obszary, przez kilkanaście lat postrzegany był jako jeden z największych europejskich placów budowy. To właśnie wtedy rozpoczął (...)
»