Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co pani minister próbuje (...)

6 października 2009 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, poświęconym sytuacji energetyki odnawialnej w Polsce, PIGEO przedstawiła najistotniejsze bariery, jakie zdaniem przedsiębiorców w niej zrzeszonych utrudniają rozwój tego rynku w Polsce. Komisja, biorąc pod uwagę głos uczestniczących w posiedzeniu przedsiębiorców i ekspertów, przesłała do Ministerstwa Gospodarki swoje stanowisko, w którym zwróciła uwagę na czter(...)
»