Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kolektor PV/T – konwersja(...)

W rozwijającej się na świecie, w tym również w Polsce, energetyce odnawialnej stosowanych jest wiele rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługują te bazujące na koncepcji wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Można wymienić wiele wad energetyki odnawialnej, z których najważniejsze to nieprzewidywalność produkcji w ciągu doby i w ciągu roku oraz wysokie uzależnienie od pogody i ukształtowania terenu. Jednak dane statystyczne wskazują, że OZE są jed(...)
»

Problematyczne rozporządz(...)

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poniżej prezentujemy kilka opinii na jego temat i prób odpowiedzi na pierwsze wątpliwości. Ponieważ w Ministerstwie Zdrowia odesłano nas do Państwowego Zakładu Higieny, dlatego prezentujemy wypowiedź przedstawiciela tej instytucji (o rozporządzeniu patrz też s. 71). (red.) (...)
»