Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Mykoryza na ratunek drzew(...)

Udowodniono wielokrotnie, że naśladowanie natury zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w uprawie roślin w warunkach nienaturalnych. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie na terenie miast mykoryzy, czyli symbiozy drzew i krzewów z grzybami i bakteriami brodawkowymi występującymi w glebie. Jest to zjawisko, które w naturze wywiązuje się samoistnie. W miastach i ogrodach także można je zaobserwować, ale w mniejszym stopniu niż w naturalnych siedliskach poszczególny(...)
»

Szanse rozwoju energetyki(...)

W celu komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych w grudniu 1993 r. powołano Geotermię Podhalańską. Głównym założeniem przedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczenia powietrza i poprawienie stanu środowiska naturalnego regionu poprzez ogrzewanie geotermalne. Cel miał być osiągnięty dzięki zastępowaniu energią geotermalną konsumpcji paliw kopalnych – w szczególności węgla i jego pochodnych – w procesie ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody(...)
»