Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dostęp do informacji o śr(...)

Istotnym elementem demokratyzacji życia publicznego jest swobodny dostęp społeczeństwa do informacji, w tym dotyczącej ochrony środowiska. W Polsce proces dostępu do informacji o środowisku reguluje szereg przepisów prawnych. Są to zapisy ratyfikowanej Konwencji z Aarhus1, dyrektywy 2003/4/WE2 oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.)3. Artykuł 19 pkt 1 P.o.ś. obliguje organy administracji publicznej do udostępniania każdemu informacji o środo(...)
»

Jakie rolnictwo?(...)

Negocjacje z Unią Europejską na temat rolnictwa należą do najtrudniejszych. Sytuację dodatkowo komplikuje niepewny los reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w samej Unii. Kraje 15-stki są w tej kwestii podzielone. Część z nich (np. Francja) opowiada się za dotychczasowym systemem dopłat. Natomiast kraje, które najwięcej wpłacają do unijnego budżetu rolnego (np. Niemcy, Holandia) opowiadają się za reformą, która pozwalałaby na stopniowe odchodzenie od dopłat do produkcji. Celem proponowanych zmi(...)
»