Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słoneczne instalacje grze(...)

Wpływ wybranych parametrów na wydajność słonecznego systemu grzewczego Na wydajność słonecznego systemu grzewczego wpływ mają takie parametry jak wymuszenia z sumą napromienienia słonecznego na czele oraz parametry esploatacyjne, a więc wielkość rozbioru ciepłej wody czy też intensywność cyrkulacji wewnętrznej w układzie dystrybucji. Katedra Podstaw Inżynierii w roku 1999 – 2001 wdrożyła hybrydowy system pozyskiwania energii ze źródeł od(...)
»

Termiczne unieszkodliwian(...)

Listy do redakcji W grudniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” opublikowany został artykuł pt. „Unieszkodliwianie osadów ściekowych metodami termicznymi – pułapki i zagrożenia” autorstwa G. Wielgosińskiego i T. Pająka. Tekst wzbudził kontrowersje, których efektem jest publikowana poniżej polemika. Listy czytelników zostały skrócone przez redakc(...)
»