Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajobraz po bitwie(...)

Kurz po przetargach rozstrzygniętych w początkowym etapie wdrażania „rewolucji odpadowej” zaczyna powoli opadać i stopniowo wyłania się obraz nowej rzeczywistości. Niestety, wyraźnie widać, że nowy system, który miał uporządkować gospodarowanie odpadami, niesie za sobą nowe zagrożenia. Miało być proekologicznie, a jest najtaniej i byle jak. W tym kontekście warto się przyjrzeć niektórym negatywnym zjawiskom w funkcjonowaniu nowego systemu. Po rozstrzygnięciu większo(...)
»

Wykorzystanie biomasy do (...)

Biomasa jest doskonałym i odnawialnym surowcem do produkcji gazowych (wodór i metan) oraz ciekłych (metanol i etanol) nośników energii, co ma szczególne znaczenie ze względu na zmniejszające się zasoby takich źródeł energii jak gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel. Rozwój technologii ogniw paliwowych Obecnie szybko rozwija się technologia ogniw paliwowych zasilanych głównie wodorem (który prawdopodobnie będzie paliwem przyszłości). Ogniwa paliwowe można wykorzystać do wsz(...)
»