Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości finansowania i(...)

Jedną z 11 inteligentnych specjalizacji wytypowanych na najbliższe lata będzie biogospodarka. Biogospodarkę definiuje się jako produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia. Rozwojowi biogospodarki ma służyć m.in. nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w rama(...)
»

Energooszczędne oświetlen(...)

- osiągnięcia samorządów - wymuszone marnotrawstwo na drogach "wojewody" Waldemar Jordan W ogromnym dziele unowocześniania naszego państwa znaczącą rolę odgrywają zagadnienia związane z publiczną infrastrukturą techniczną. Mamy wiele do zrobienia w dziedzinie ogrzewania, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, telekomunikacji itp., ale chyba najbardziej doskwiera nam zły stan dróg. Dla utrzymania stanu istniejącego niezbędne są nakłady przekraczające obecne możliwości(...)
»