Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W kolorach jarzębów(...)

Jarzęby (Sorbus) to drzewa lub krzewy z rodziny różowatych (Rosaceae), które występują naturalnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej. W Polsce jarzębina jest drzewem głęboko wpisanym w krajobraz i tradycję. Osiągają wysokość od kilkunastu centymetrów – jarząb niski (S. reducta) – do ponad 25 m, tak jak jarząb brekinia (S. torminalis). Znamy około 80 gatunków jarzębów, wiele spotykanych jest w stanie naturalnym, tzw.(...)
»

Od redaktora(...)

Praktyczny aspekt ochrony przyrody Zasady wyznaczania obszarów chronionych i zarządzania nimi, ochrona gatunkowa, odtwarzanie siedlisk i reintrodukcja gatunków to podstawowe metody praktycznej ochrony przyrody. Nowoczesna ochrona przyrody nie ogranicza się jednak tylko do tradycyjnych metod zachowawczej ochrony gatunkowej i obszarowej. Obecnie niezbędna jest zwłaszcza ochrona całych zespołów biotycznych w dużej skali przestrzennej jako dynamicznie zmieniających się układów ekolog(...)
»