Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekoprzyjaźni(...)

Konferencja „Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce”, dotycząca aktualnych spraw związanych ze środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem, odbyła się 12 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym. Połączono ją z IV już edycją nadania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2011 przyznawanych przez redakcję miesięcznika „Ekonatura” za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za 2011 r. Nagrody przyznawane były w trzech kat(...)
»

Zużyty sprzęt elektryczny(...)

Problemy ze sprzętem czy z kulawym prawem? Pogoń za unijnymi standardami w ochronie środowiska naturalnego zwiększyła liczbę ustaw, których celem powinno być uporządkowanie gospodarki odpadami. Najnowszą jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU Nr 180, poz. 1495). Po ustawie wprowadzającej obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz ustawie o recyklingu pojazdów jest to kolejna ustawa dedykowana określon(...)
»