Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zasady odrzucenia ofert(...)

Przy wybieraniu wykonawcy może się zdarzyć, że niektóre oferty zostaną odrzucone. Jednak zamawiający nie może tego dokonać w każdym przypadku. W art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zawarto warunki, które wskazują, kiedy zamawiający może, a kiedy musi odrzucić oferty. Warto przy tym pamiętać, że jeden z sądów okręgowych w wyroku V Ca 1738/04 stwierdził, że zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w ww. artyk(...)
»

Programowanie infrastrukt(...)

Dwie równoległe magistrale poznańskiej sieci wodociągowej o średnicy 1400 mm i długości kilku kilometrów, wybudowane jeszcze w latach osiemdziesiątych, nigdy nie były potrzebne. W polskich systemach wodociągowych i kanalizacyjnych nie trudno znaleźć setki kilometrów przewodów, których więcej niż połowa zdolności przepustowych nie będzie wykorzystana. Jednocześnie w miastach z takimi rurociągami są mieszkańcy, którzy dotąd czekają na wyposażenie ulic, biegnących przy ich posesjach, w sieci wod(...)
»