Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie terenów (...)

  Wśród współczesnych dobrych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych wyróżniają się projekty realizowane w Niemczech, w otoczeniu rzeki Emscher. Powstał tam krajobrazowy kompleks pod nazwą Emscher Laandschaftspark.   Rozległy teren zlokalizowany w obrębie Zagłębia Ruhry – od XIX w. najsilniej uprzemysłowionego regionu Europy Środkowej – przechodzi od końca lat 90. XX w. intensywną trans(...)
»

Zbiórka odpadów niebezpie(...)

Związek gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 1999 r. realizuje na swoim terenie zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Początkowo zbiórka miała charakter pilotażowy i obejmowała tylko fragment jednej z dzielnic Gdyni. Jednocześnie przez Arcadis Ekokonrem z Wrocławia opracowywany był „Projekt wykonawczy postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, placówek usługowych, handlowych i małej produkcji”, przyjęty do real(...)
»