Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Status gmin jako podatnik(...)

Na początku obowiązywania znowelizowanych przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 i 951 – u.c.p.g.).) powszechnie przyjmowano, że ponoszona przez mieszkańców na rzecz gmin opłata za gospodarowanie odpadami („opłata śmieciowa”) będzie stanowić formę świadczenia o charakterze publicznoprawnym, a gmina pobierająca tę opłatę i organizująca system gospodarowania odpadami nie będzie występowała w t(...)
»

Po wiedzę do Belgii(...)

Na zlecenie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” z Tych Dział Współpracy z Zagranicą firmy Abrys zorganizował wyjazd studyjny do Belgii. Odbył się on w dniach 6-9 listopada br., a jego celem było zapoznanie zaproszonych samorządowców z technologią suchej fermentacji na obiekcie firmy OWS w Brecht. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Brukseli oraz mieszczących się tam budynków instytucji unijnych(...)
»