Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak głębszej refleksji(...)

Zdaniem Krzysztofa Kawczyńskiego, prezesa Polskiego Systemu Recyklingu, szacunkowo na rynek krajowy handel wprowadza ponad 100 mln foliówek, stanowiących ok. 10% masy wprowadzanych na rynek krajowy tworzyw sztucznych w postaci opakowań. Ostatnio pojawiły się pomysły na rozwiązanie tego problemu – sieć IKEA odchodzi od tego typu opakowań, a jeden z łódzkich radnych postulował nawet karanie handlowców za pakowanie sprzedawanych towarów w jednorazówki. Poprosiliśmy o komentarz w tej kwesti(...)
»

Nowelizacja ustawy o biok(...)

Krajowa Izba Biopaliw z zadowoleniem dostrzega szereg pozytywnych działań rządu, które mają na celu unormowanie prawnych kwestii dotyczących biopaliw. Główną przyczyną tych działań jest fakt, że w tym roku, zgodnie z harmonogramem, kwestia dotycząca biopaliw powinna zająć ważną pozycję w pracach rządu. Ustawodawca zaczął traktować problematykę biopaliw z należytą uwagą, o czym świadczą zmiany w przepisach akcyzowych, opracowywane przez Ministerstwo Finansów, działania zmierzające do wprowadzenia(...)
»