Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Razem o gospodarce komuna(...)

Zarząd ZMP w Warszawie Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w Warszawie w dniach 9 i 10 listopada ub.r., podpisano porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin. Dyskutowano też na temat zagospodarowania przestrzennego oraz oświaty. W trakcie dyskusji poprzedzającej podpisanie porozumienia Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, podkreślał: – W Polsce prawo pozbawi(...)
»

Okiem wykonawcy(...)

Często się słyszy, że jakaś firma poszukuje pracownika, który powinien spełniać szereg wymogów. Podstawą są ukończone – najlepiej z wyróżnieniem – studia na renomowanej uczelni, biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, dyspozycyjność i wspaniała aparycja. Lecz to nie wszystko! Musi być to osoba młoda, która jednocześnie powinna wykazać się wieloletnią praktyką zawodową i mieć małe wymagania, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Owe wymogi można by mnożyć, traktu(...)
»