Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Agroenergetyka – no(...)

Z każdym miesiącem rośnie liczba zwolenników tezy, że w naszym kraju ważnym, a może i najważniejszym odnawialnym nośnikiem energii będzie biomasa. To głównie dzięki niej może być realne osiągnięcie zakładanego udziału OZE w ilości wytworzonej energii. Wskazuje na to sceptyczne podejście niektórych osób do przyszłości energetyki jądrowej1, coraz ostrożniejsze podejście do energetyki wiatrowej2 czy marginalne znaczenie prądu wytwarzanego w małych elektrowniach(...)
»

Dlaczego warto zwracać uw(...)

Warunki uprawy roślin na terenach zurbanizowanych oraz w pasie przydrożnym są dalekie od optymalnych, dlatego jakość sadzonego materiału szkółkarskiego w zasadniczy sposób determinuje przyszły stan zieleni miejskiej i przyulicznej. O tym, że jakość ma znaczenie, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Zalewani reklamami oferującymi produkty „za pół ceny” niejednokrotnie osobiście przekonaliśmy się, że to, co najtańsze, rzadko przynos(...)
»