Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kluczowe decyzje(...)

Zaprezentowanie przyjętych stanowisk m.in. w sprawie finansowania gmin i rozwoju obszarów wiejskich, a także wytyczenie głównych kierunków działań na 2014 r. miało miejsce podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW RP). Delegaci uczestniczący w spotkaniu, które odbyło się w dniach 15-16 maja 2014 r. w Poznaniu, przyjęli pięć stanowisk. Pierwsze z nich odnosi się do warunków wykonywania zadań oświatowych przez samorządy (...)
»

Kodeks dobrych praktyk zu(...)

Polska, jako kraj członkowski UE, musi stosować normy unijne w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). W ramach kampanii „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” stworzono więc Kodeks dobrych praktyk zużytego sprzętu, by propagować ideę podnoszenia standardów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu. Sama potrzeba stworzenia zasad dobrych praktyk zrodziła się z chęci poprawy standardów na rynku elektroodpadów, na którym – jak si(...)
»