Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rewolucja odpadowa kontra(...)

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.) do obowiązków samorządów należy również edukowanie oraz informowanie na temat odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi. Pobieżna lektura artykułów prasowych oraz informacji zamieszczanych na portalach internetowych, publikowanych po kilku dniach od wejścia w życie u.u.c.p.g., wywołuje wrażenie chaosu i zamieszania. Reforma w praktyce(...)
»

System GIS to nie wszystk(...)

Pod główną ulicą w mieście pęka stara, żeliwna rura, wyłączając z ruchu większą część miasta. Zlokalizowanie zaworu bezpieczeństwa i opanowanie sytuacji zajmuje pracownikowi ponad godzinę, gdyż okazuje się, że obiekt został naniesiony na mapę po złej stronie drogi. Sytuacja taka miała miejsce w przedsiębiorstwie, w którym niedawno wdrożono i oddano do użytku system GIS (System Informacji Geograficznej) z aktualnymi danymi przestrzennymi, zawierającymi dane o(...)
»