Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metody dezodoryzacji gazó(...)

Odorotwórcza uciążliwość oczyszczalni ścieków powinna być powodem podejmowania stosownych środków zaradczych. Jedną z metod, niekiedy jedyną, jest dezodoryzacja wywiewanych z oczyszczalni, zanieczyszczonych odorantami gazów. Pod pojęciem gazów należy rozumieć powietrze zanieczyszczone odorantami. Ich emisja ma miejsce zwykle w obiektach o przestarzałej technologii, błędnie zaprojektowanych lub znacznie przeciążonych. Niekiedy instalacje do dezodoryzacji gazów wywiewanych z oczysz(...)
»

Metale ciężkie w odpadach(...)

W potocznej charakterystyce odpadów oraz odcieków ze składowisk funkcjonuje przekonanie, iż mamy w nich do czynienia z całą tablicą Mendelejewa. Stwierdzenie to, w wymiarze analizy jakościowej, może być spełnione. Dysponując precyzyjnym sprzętem analitycznym, można potwierdzić obecność w odpadach i odciekach zarówno wielu złożonych cząsteczek, jak i pojedynczych pierwiastków. Odrębnym zagadnieniem, często pomijanym, jest jednak stężenie poszczególnych sub(...)
»