Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potencjał energii słonecz(...)

Ocena potencjału energii słonecznej w miastach jest wyjątkowo trudna. Pomocnym narzędziem może być modelowanie GIS. Pomimo obserwowanego dużego przyrostu zainstalowanej mocy produkcyjnej pochodzącej z energii słonecznej, w dalszym ciągu sektor ten charakteryzuje się najmniejszym udziałem produkcji elektrycznej spośród wszystkich gałęzi OZE w Polsce. Największą przeszkodą dla rozwoju tego sektora w Polsce są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji oraz brak odpowi(...)
»

Najważniejsze zadanie(...)

Rzeszów, miasto o powierzchni ok. 54 km2 i liczące ok. 160 tys. mieszkańców, jest stolicą województwa podkarpackiego i jednym z największych ośrodków miejskich tego regionu. Prawa miejskie nadał mu król Kazimierz Wielki w 1354 r. Jak każde duże miasto, Rzeszów boryka się z szeregiem problemów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Woda – podstawa rozwoju Jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania miast jest zaopatrzenie mieszkańców w (...)
»