Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szwedzi wzorem dla Polakó(...)

„Śmieci – problem stary jak świat”, z takim stwierdzeniem zgodzi się niemalże każdy mieszkaniec naszego kraju. Czy zatem kwestia odpadów będzie zawsze naszą społeczną przysłowiową „kulą u nogi”? Miejmy nadzieję, że najbliższe lata pozwolą nam obalić ten niepokojący pogląd i postrzegać odpady nie jako problem, a jako cenny surowiec! To zapewne zaskakujące, ale prawdziwe. Odpad to nie ciężki balast, o czym starają się nas przekonać nasi zamo(...)
»

Systemy monitoringu i zda(...)

W rozproszonych geograficznie instalacjach przemysłowych istotnym zagadnieniem jest kontrola poszczególnych obiektów, które mogą być od siebie oddalone o wiele kilometrów. W przypadku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są to m.in. przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody czy oczyszczalnie, które nierzadko są położone na znacznym obszarze. Do monitorowania pracy obiektów stosowane są systemy informatyczne, automatyka oraz zdalna transmisja danych pomiarowych i steruj(...)
»