Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trendy, perspektywy, praw(...)

Kompostowanie w Europie i w Polsce Kompostowanie staje się jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami, ochrony klimatu, ochrony i polepszania zarówno gleby, jak i jakości wód oraz zrównoważonego rozwoju gmin i regionów europejskich. Austria jest krajem o chyba najwyższych standardach jakościowych kompostu, realizującym politykę oceny nie tylko jakości produktu końcowego, ale także materiałów (odpadów) składowych. Polska natomiast stoi na początk(...)
»

Recykling i odzysk materi(...)

X Środkowoeuropejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Nauka – przemysł” została zorganizowana przez Instytut Inżynierii Materiałowej ZUT w dniach 26-28 września 2011 r. w Szczecinie oraz Berlinie.   Było to kolejne spotkanie przedstawicieli nauki, przemysłu oraz administracji samorządowej, podczas którego poruszono zagadnienia prawno-organizacyjne, technologie unieszkodliwiania tworzyw polimerowych, (...)
»