Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zaufanie podstawą współpr(...)

  Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. możliwość powoływania tzw. zespołów współpracy terytorialnej. Jak nowe regulacje wpłyną na współdziałanie jednostek samorządowych i czy przyniosą one gminom wymierne korzyści? (...)
»

Terminy po nowelizacji us(...)

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 11 czerwca br., w znakomitej większości przypadków skróciła obligatoryjne terminy w odniesieniu do składania ofert. Spowoduje to przyśpieszenie procedury udzielania zamówień publicznych, lecz jednocześnie wykonawcy będą mieli mniej czasu na przygotowanie ofert i uzyskanie informacji o wszczętej procedurze. Dlatego warto wskazać chociaż niektóre zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie. Według kodeksu cywilnego, ter(...)
»