Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Gdybym miał prognozować, na jakie techniki, technologie i urządzenia będzie w najbliższym czasie największe zapotrzebowanie w przedsiębiorstwach branży wodociągowo- kanalizacyjnej, to wskazałbym na informatykę i urządzenia pomiarowe stosowane do monitorowania i ciągłej oceny jakości świadczonych usług. Już niebawem skończą się problemy ilościowe. Zbiorcze systemy zbuduje się wszędzie tam, gdzie potrzeba i jest to ekonomicznie uzasadnione. Powinien przyjść czas jakości usług, pewności i niezaw(...)
»

Uwarunkowania prawne recy(...)

Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach prawnych. Zapisy dotyczące baterii znajdują się zarówno w ustawie o odpadach i ustawie o obowiązkach przedsiębiorców, jak i w ustawie – Prawo ochrony środowiska, a także w szeregu aktów wykonawczych do tych ustaw. W ustawie Prawo ochrony środowiska sformułowano wymagania w stosunku do ogólnie pojętych produktów. Produktem szczególnym są baterie, dla których wymagania zdefiniowano w Rozporządzeniu Min(...)
»