Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fizykochemiczne uwarunkow(...)

W strefie przydennej wielu jezior i zbiorników zachodzi fermentacja beztlenowa martwej materii organicznej i emisja fosforu w postaci fosforanów do toni wodnej. Fosfor jest pierwiastkiem biogennym limitującym eutrofizację. Uwolniony z osadów po dotarciu do strefy tlenowej powoduje gwałtowny rozwój organizmów wodnych, zwykle glonów i fitoplanktonu. Po okresie wegetacyjnym organizmy te zamierają, sedymentują na dnie i w procesach fermentacji beztlenowej uwalniają fosforany. Proces ten występuje(...)
»

Informator(...)

Dopłaty pod warunkami Rolnicy, którzy złożyli do ARiMR wnioski na dopłaty do wierzby energetycznej i róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, do końca grudnia br. powinni złożyć w oddziale regionalnym Agencji kopię umowy kontraktacyjnej na odbiór biomasy. Aby uzyskać dotację, odbiorcą surowca musi być podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania obu roślin na cele energetyczne. Drugim warunkiem otrzymania dopłaty jest prowadzenie plantacji zgodni(...)
»