Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dlaczego nie dokarmiać?(...)

Widok starszej pani rozrzucającej okruchy chleba ku radości wiecznie głodnych gołębi, mew czy kaczek nikogo nie dziwi. Obrazek ten znakomicie wpisuje się w klimat miast – i to nie tylko w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dokarmiamy dzikie zwierzęta i kim jest ta „starsza pani”? Częściowej odpowiedzi na te pytania dostarczają wyniki badań przeprowadzonych w kilku miastach północnej Polski przez dra Tomasza Hetmańskiego i Karolinę Misiec (2008 (...)
»

Ustabilizować gospodarkę (...)

Ustawa o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) obliguje ogłaszających przetargi do zawierania umów na maksymalny okres trzech lat. Z pewnością jest to zasada słuszna, w przypadku dokonywania zakupów czy usług nie związanych z bieżącym i nieprzerwanym obowiązkiem ich świadczenia. Ułomność tej zasady ujawnia się jednak w przypadku przeprowadzania przetargów na świadczenie prac o charakterze użyteczności publicznej. Najlepszym tego przykładem mogą by(...)
»