Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koncesja a energetyka odn(...)

Zasadniczo cel koncesji energetycznej nie odbiega od celu zwykłej koncesji, czyli realizacji szczególnie ważnych zadań przez podmiot inny niż państwo. Oczywiście koncesja energetyczna, jako instrument polityki energetycznej państwa, powinna zapewniać osiągnięcie, a przynajmniej dążyć do pogodzenia, wszystkich celów, zakładanych przez prawodawcę w art. 1 ust. 2 Prawa energetycznego. Wiodąca zasada zrównoważonego rozw(...)
»

Przestrzenie nadrzeczne a(...)

  Rzeki stanowią silny element kształtujący przestrzeń miasta, wpływają na otoczenie oraz narzucają fragmentom tkanki miejskiej określoną strukturę. Mają zdolność kreowania miejsc magicznych, dzięki którym miasto zyskuje rozgłos, a w efekcie jest rozpoznawalne i kojarzone nie tylko przez mieszkańców, ale również przez pozostałych użytkowników przestrzeni1.   Wiele miast zawdzięcza swój wyjątkowy c(...)
»