Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu optymalnyc(...)

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy systemu wodno-kanalizacyjnego, głównie na terenach o rozproszonej zabudowie, wciąż stanowią dla polskich gmin poważny problem. Jak pokonać bariery istniejące przy tego typu inwestycjach oraz jaki system wybrać? Przystępując do UE, zobligowaliśmy się wypełnić nałożony na nasz kraj obowiązek dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Na rozwój otrzymaliśmy też wsparcie finansowe. Jednakże dostęp do systemu zaopatrze(...)
»

Historia wybranych system(...)

Pierwszy system roweru miejskiego w Polsce powstał w Krakowie. Kolejne pojawiły się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu i Lublinie. Obecnie wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak inauguracja nie zawsze była łatwa. W przypadku niektórych w początkowym etapie wdrażania wystąpiło wiele problemów. Krakowski BikeOne był pierwszym systemem wdrożonym w Polsce. Symbolicznie został on uruchomiony pod koniec 2008 r., a faktycznie funkcjono(...)
»