Przygoda z przyrodą

wydany w Dodatek specjalny – 2010-1
  DRUKUJ

W 2009 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin odbyła się pierwsza edycja miejskiego konkursu pn. „Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą”, który miał charakter praktycznej lekcji ekologii. Jest to autorski pomysł Elżbiety Masojć – Zastępcy Prezydenta Miasta.

Przedsięwzięcie skierowane było do szczecińskich publicznych placówek oświatowych i wzbudziło wielki entuzjazm, co przełożyło się na zaangażowanie zarówno dyrekcji placówek, jak i nauczycieli, przedszkolaków, uczniów, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych oraz pozalekcyjnych. Zorganizowanie konkursu, a także jego sprawne przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin, Wydziału Oświaty UM Szczecin, Rajskiego Ogrodu, Fosfanu Azoty oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (SSM) „Cuma”. Głównymi celami tej zielonej rywalizacji była praktyczna edukacja ekologiczna oraz stworzenie pięknych oaz zieleni przy budynkach oświatowych z ciekawymi kompozycjami i oryginalnymi aranżacjami. Obydwa cele udało się zrealizować – uczyniono Szczecin piękniejszym. Typując zwycięzców, zwracano szczególną uwagę na walory poznawczo-edukacyjne zieleni tworzonej w placówkach, jej wpływ na społeczność szkolną i lokalną, dobór oraz różnorodność roślin, wiedzę i zaangażowanie uczniów oraz ich opiekunów, a także oryginalność i nowatorstwo rozwiązań zagospodarowania terenu zielonego, w tym walory estetyczne i dekoracyjne. Uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych, odbyła się 8 czerwca 2009 r. w ogrodzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Cuma”. Wszystkim osobom oraz instytucjom, które okazały pomoc przy organizacji konkursu, serdecznie podziękował Zbigniew Jakobsche – dyrektor SSM „Cuma”.
 
Młodzi zwycięzcy
Uczestnikami konkursu były łącznie 33 jednostki, a wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki szkolno-wychowawcze oraz placówki wychowania pozaszkolnego. Biorąc pod uwagę fakt, że była to pierwsza edycja konkursu, osiągnięto zadowalający wynik. Komisja konkursowa nagrodziła dziewięć placówek. Sześć z nich otrzymało nagrody (Puchar Prezydenta Miasta, wycieczki ekologiczne, dyplomy, nawozy i bony na zakup roślin), a trzy wyróżnienia. Wśród nagrodzony znaleźli się: w kategorii przedszkola – Przedszkole Publiczne nr 51, w kategorii szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 16, w kategorii gimnazja – Gimnazjum nr 5, w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, w kategorii placówki szkolno-wychowawcze – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego – Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacyjne. Wyróżnienia w konkursie „Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą” otrzymali: Przedszkole Publiczne nr 20, Szkoła Podstawowa nr 74 oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2.
 
Leśna edukacja
Szczecin z pewnością można nazwać zielonym miastem. Znaczna część tej zieleni to lasy (ok. 17% obszaru miasta), które nie tylko zapewniają relaks i wypoczynek, koją ciszą, ale również stwarzają możliwość aktywnego obcowania z naturą, ucząc jednoczesnego korzystania z jej darów. Edukacja ekologiczna ma na celu odpowiednie kształtowanie postaw człowieka wobec środowiska naturalnego. Uczy racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, a także umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Edukacja winna być skierowana do wszystkich grup społecznych. Ważną jej częścią jest edukacja leśna. Pomocne w nauce o otaczającym lesie są ścieżki przyrodnicze, polany edukacyjne, a także szlaki turystyczne. Spacerujący wokół Jeziora Głębokiego mają okazję zapoznać się z tutejszą przyrodą za pośrednictwem rozmieszczonych tu pięciu tablic dydaktycznych, opisujących m.in. środowisko jeziora, ekosystem leśny czy znajdujące się na trasie drzewa o rozmiarach pomnikowych. Za pomocą specjalnie przygotowanego przewodnika można zapoznać się również z przyrodą i historią Uroczyska Zdroje.Ciekawym obiektem edukacyjnym w lasach miejskich jest też polsko-niemiecka ścieżka przyrodniczo-edukacyjna o nazwie „Wspólny Las – Wspólna Europa”, umiejscowiona przy leśniczówce „Biała” w Lasku Arkońskim. Przedstawia ona bogactwo przyrody środowiska leśnego, zagadnienia z zakresu ochrony lasu, gatunki drzew liściastych i iglastych, runo leśne, drewno, biologię zwierząt łownych czy gospodarkę łowiecką. Tablice oraz opisy edukacyjne przeznaczone są głównie dla dzieci i młodzieży, jednak i dorośli na pewno znajdą tutaj dla siebie wiele interesujących informacji. Utworzenie wymienionych tras ekologiczno-edukacyjnych na terenie szczecińskich lasów miejskich zapewnia bazę dydaktyczną dla prowadzenia wszelkiego rodzaju form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży przez szkoły oraz inne instytucje.
 
 
Jacek Kowalski,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Urząd Miasta Szczecin
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus