Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina"

Polecane artykuły:

Kreatywność w firmie(...)

W PRL-u przedsiębiorstwo zorientowane na produkcję nie zabiegało o klienta. Wręcz odwrotnie, to klient zabiegał o produkt. Towar sam się sprzedawał. W gospodarce rynkowej klient ze swoimi potrzebami zajął miejsce centralne. Znaczenia nabrała kreatywność firmy. Gospodarka rynkowa czy inaczej gospodarka konkurencyjna wymaga stałej aktywności kapitału, jakim jest człowiek. Tradycyjny kapitał w postaci majątku trwałego czy zasobów finansowych coraz częściej ustępuje miejsca kapitałow(...)
»

Jakość wody ujmowanej(...)

Wymagania stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywanym w celu zaopatrzenia ludności zostały określone wrozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. Ten akt prawny określa również częstotliwość pobierania próbek wody, metody referencyjne analiz oraz sposób ich interpretacji. Przepisów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ni(...)
»