Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie OZE w ciepł(...)

Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wskazują, że coraz częściej będą występowały niedobory ropy naftowej, a następnie innych nośników, stąd też konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Biorąc te fakty pod uwagę, Unia Europejska w latach 2003-2006 dokonała gruntownego przeglądu, a następnie zmian w swojej polityce energetycznej. Najnowszym dokumentem UE odnoszącym się do wykorzystania OZE jest „Plan działania w sprawie biomasy”, przyjęty przez(...)
»

Perspektywy wykorzystania(...)

Deklaracja Madrycka z 1994 r. obliguje kraje Unii Europejskiej, aby do 2010 roku osiągnęły udział energii niekonwencjonalnej w wysokości 15% energii całkowicie produkowanej. Wg definicji przyjętej w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne - pod pojęciem niekonwencjonalnego źródła energii rozumieć należy takie, które nie wykorzystuje spalania organicznych paliw kopalnych w procesie przetwarzania. (...)
»