Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposoby obliczania i ocen(...)

W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników ekonomicznej działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych. Obecnie, wobec stale rosnąc(...)
»

Apel(...)

Prawo ochrony środowiska i Ustawa o odpadach nałożyła na starostwa, miasta i gminy obowiązek wykonania programów ochrony środowiska i stosownych planów. Ostatnio wzrasta też ilość zamówień na budowy i modernizacje oczyszczalni ścieków. Tendencje te świadczą o wzrastającej świadomości ekologicznej i - na pierwszy rzut oka - są dużym pozytywem. Sytuację obrazuje ilość ogłoszeń (...)
»