Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energooszczędne oświetlen(...)

Koszty ponoszone na oświetlenie przestrzeni publicznej zwykle znacząco obciążają budżety miejskie. Z problemem tym borykają się szczególnie niewielkie samorządy. Coraz częściej decydują się one wobec tego na modernizację oświetlenia, inwestując w nowoczesne technologie. Z jakim skutkiem? W wielu gminach, gdzie funkcjonują przestarzałe, nieefektywne systemy oświetlenia przestrzeni publicznej, koszty oświetlenia mogą być znaczne. W celu obniżenia wydatków coraz części(...)
»

Węglowodory syntetyczne(...)

W ostatnim czasie, w związku z opracowywaniem przez resort gospodarki projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, podjęto próbę opracowania wymagań jakościowych dla węglowodorów syntetycznych. Zdefiniowano je w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 r. jako biokomponenty (art. 2 pkt. 1 ust. 3), kt&(...)
»