Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeśli nie związek, to co?(...)

Co jakiś czas w aglomeracji poznańskiej na nowo ożywa dyskusja dotycząca przyszłości Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Rodzi to różnego rodzaju spekulacje dotyczące możliwych wariantów funkcjonowania w przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu i okolicznych gminach. Jakkolwiek pytania w tym zakresie mają wybitnie wielkopolski charakter, o tyle odpowiedzi na nie mogą okazać się użyteczne w każdej części kr(...)
»

„Zielony punkt&#822(...)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Rekopol Organizacja Odzysku mógł naruszyć przepisy ustawy antymonopolowej, ponieważ uzależnia wydanie zgody na posługiwanie się znakiem „Zielony punkt” (na który jako jedyny w Polsce posiada licencję) od powierzenia sobie usług odzysku odpadów (w odniesieniu do wszystkich opakowań). Na mocy wydanej w tej sprawie decyzji do 31 grudnia 2006 r. spółce nie wolno stosować takich praktyk. W tym czasie mają zostać zebrane dow(...)
»