Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jałowy bieg samorządu(...)

Ludwik Węgrzyn przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Polskich Nowy rok rozpoczął się pogodnie, choć nasze przyzwyczajenia nastawione są na nieco bardziej zimową aurę. Służby komunalne i inne jednostki organizacyjne drogownictwa znajdują się w dość dwuznacznej sytuacji. Z jednej strony mogą się cieszyć, gdyż nie ma pracy, a co się z tym wiąże – nie dręczą ich uszczypliwe media, jednak z drugiej mają one świadomość, że nie otrzymują żadnych pieniędzy. Gdy jednak pewnego(...)
»

Niemieckie podejście do d(...)

Opracowane projekty prototypowe w wybranych miastach europejskich, dotyczące innowacyjnych systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków na terenach zurbanizowanych, pozwoliły na określenie ram stosowalności tych modernizacji w określonych warunkach występujących w danym miejscu. Jednak ich zakres nie odzwierciedla w pełni różnorodności wskaźników społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz klimatycznych występujących w regionie, w państwie lub na kontynencie, (...)
»