Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe Prawo wodne od 2018 (...)

Na tę ustawę od dawna czekała cała branża wod-kan, jednak jej ostateczna wersja wciąż budzi kontrowersje. Nowe przepisy mają spełnić warunki wstępne Ramowej Dyrektywy Wodnej, co pozwoli na wykorzystanie 3,5 mld euro z funduszy europejskich m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe. Aby jednak nie stracić unijnych dotacji, prezydent musi ją podpisać jak najszybciej. Przypomnijmy, że Unia Europejska postawiła warunek, aby wszystkie kraje członkowskie uchwaliły nowe przepisy w tym zakresie do końca (...)
»

Nowe standardy selektywne(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych stanowi spore wyzwanie dla wielu gmin i związków międzygminnych, które przyjęły odmienny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 1 lutego 2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 87). Na jej mocy min(...)
»