Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Systemy rurowe z tworzyw (...)

Warunkiem ochrony wód podziemnych oraz wszystkich naturalnych zbiorników wodnych, w tym hodowlanych i rekreacyjnych, jest zorganizowanie i właściwe odprowadzenie ścieków wraz z ich oczyszczeniem. Dotychczasowa tradycyjna budowa kanalizacji (rury i obiekty betonowe) ze względów konstrukcyjnych nie spełnia wymagań. (...)
»

Postępowanie z odpadami s(...)

Surowcem do wytwarzania styropianu jest polistyren produkowany na bazie ropy naftowej. Przy pomocy pentanu, jako środka spieniającego, następuje proces jego polimeryzacji. Powstały polistyren jest gotowy do dalszej obróbki – produkcji styropianu. Proces ten obejmuje spienianie wstępne, czyli zmiękczanie granulek surowca poprzez podgrzewanie i powiększanie ich objętości wskutek ekspansji środka porotwórczego. Do te(...)
»