Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rekultywacja szansą dla j(...)

Podstawową przyczyną pogarszania się stanu wód jezior jest nadmiar związków biogennych, pochodzących głównie ze spływów powierzchniowych z terenów rolniczych. Zagrożeniem pozostaje także zabudowa bezpośrednio przylegających do nich terenów. Związki biogenne przyspieszają rozwój biomasy roślinnej, której rozkład jest przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wód i wzrostu trofii. W jeziorach oligotroficznych prawie cała wyprodukowana materia organiczna ulega mineralizacji (...)
»