Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zintegrowany System Zbiór(...)

  W założeniach do projektu Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych innych ustaw z 9 sierpnia 2010r. zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska, opisane są zadania gmin.   Wśród nich w pkt 5 wymieniono: tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwość dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy. W rozdzia(...)
»

Świąteczna biomasa(...)

Za nami rok działania nowego rządu, więc jego zwolennicy i przeciwnicy ochoczo przystąpili do podsumowywania. Efekt był łatwy do przewidzenia: ci pierwsi eksponowali sukcesy i spełnione obietnice, a drudzy – porażki i „obiecanki”. A jak można ocenić ten rok pod kątem interesów branży OZE? Rząd nie sprawił nam chyba żadnego zawodu bowiem w kampanii wyborczej nie składał konkretnych deklaracji dotyczących OZE. Fakt, że nadal jesteśmy „na rozdrożu” nie jest więc jego winą ani tym bardziej… zasłu(...)
»