Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekohydrologia – systemowe(...)

    Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś – degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.   Szczególnie druga forma antrop(...)
»

Konieczne zmiany systemow(...)

Podczas listopadowego posiedzenia w Brzezinach członkowie Zarządu Związku Miast Polskich dobrze ocenili kierunek zmian wprowadzanych rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, jednak podkreślano, że porządkują one niewielki obszar zagadnień. Powinny być to zmiany usystematyzowane i poprzedzone całościowym przeglądem prawa. Dyskutując na temat ww. projektu, który usprawnia i uelastycznia funkcjonowanie oraz organizowanie zadań świadczonych prze(...)
»