Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Hurtownia danych(...)

Wiele podmiotów napotyka codziennie na problem dostępu do informacji, niezbędnych w procesie decyzyjnym. Mimo funkcjonowania w przedsiębiorstwie wielu systemów informatycznych, często kadra zarządzająca i pion analityczny natrafiają na trudności związane z uzyskaniem odpowiednich danych. Wynikają one zazwyczaj z ich rozproszenia i niekompatybilności. Nieraz mamy do czynienia z sytuacją, w której poszczególne działy przedsiębiorstwa korzystają z różnych, nie współpracujących ze sobą systemów, (...)
»

GIS w modelowaniu i anali(...)

W Polsce występuje ogromne zainteresowanie technologią GIS. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską dowodzą, że prawie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne deklarują zdecydowaną gotowość wdrażania tej technologii w celu polepszenia zarządzania majątkiem sieciowym. Dziś w większości polskich miast przedsiębiorstwa wod-kan posiadają już aktualizowane systemy baz danych GIS, a modelowanie sieci wodociągowych jako naturalna konsekwencja rozwoju infor(...)
»