Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skojarzenie nie zawsze ł(...)

Bardzo efektywną metodą ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych produkcji energii jest wytwarzanie energii elektrycznej, w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Jest to typowe rozwiązanie proefektywnościowe, które – dzięki równoczesnej produkcji w jednej jednostce wytwórczej energii elektrycznej i ciepła – pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie, sięgającą w określonych warunkach nawet 90%.(...)
»

Polityka wsparcia OZE w U(...)

W Unii Europejskiej prawo w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnych po raz pierwszy zostało wdrożone w sektorze energii elektrycznej. W 2001 r. przyjęto pionierską dyrektywę o wsparciu i promocji energii elektrycznej produkowanej z OZE1. Dyrektywa 2002/77/EC przewiduje dla wszystkich państw członkowskich cele, których suma ma doprowadzić do osiągnięcia celu całościowego, jakim jest 21% w konsumpcji (...)
»