Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pemanentna rewolucja?(...)

Od wielu miesięcy Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach, której część zagadnień uregulowała już wprowadzona całkiem niedawno, bo 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W senackim projekcie znalazło się wiele kontrowersyjnych propozycji, które budzą uzasadniony niepokój przedsiębiorców. Przedstawiciele firm, którzy próbują dostosować przedsiębiorstwa do nowych warunków i zrealizować niezbędne inwestycje zgodnie (...)
»

Uspokojenie ruchu – niewy(...)

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. na zachodzie Europy miał miejsce burzliwy rozwój motoryzacji. W konsekwencji wzrosły zagrożenia motoryzacyjne, a w ślad za nimi pojawiły się masowe protesty społeczne. Na ten społeczny krzyk musieli odpowiedzieć eksperci. W Holandii jako pierwszym kraju pojawiły się prekursorskie propozycje organizacji ruchu w postaci Woonerfu (strefa mieszkaniowa) i Winkelerfu (strefa handlowa). Te obco brzmiące nazwy to nic innego jak wiele lat póź(...)
»