Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sposób na wandala(...)

Zniszczone lub skradzione rośliny, zdewastowana mała architektura, graffiti na budynkach i ogrodzeniach, nielegalne wysypiska śmieci… Niestety, tego typu zachowania można zaobserwować w każdym mieście. Pytanie brzmi, jak sobie z nimi radzić? Mienie wspólne, czyli niczyje? Czy z tym, co „publiczne”, można robić, co się tylko chce, bo bezpośrednio nie ponosi się kosztów naprawy, wymiany ławki, kosza czy nasadzeń roślinności? Nic bardziej mylnego – za działalność wanda(...)
»

Zbiórka odpadów „bio” klu(...)

Według szacunków, całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i żywności. Po co i jak zbierać selektywnie bioodpady oraz odpady ulegające biodegradacji? Zaczynając analizę problemu, warto uściślić nomenklaturę. W obszarze definicji odpadów biologicznych i biodeg(...)
»