Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Sprzątanie świata” w lic(...)

W ubiegłym roku odbyła się szczególna, bo dwudziesta już edycja akcji w Polsce. Jak zawsze zaangażowały się w nią tysiące osób oraz setki instytucji, organizując w trzeci weekend września lokalne wydarzenia związane z tematyką prawidłowej gospodarki odpadami i ochroną środowiska. W „Sprzątaniu świata – Polska 2013” wzięło udział ponad 500 różnych podmiotów, w tym m.in. lokalni działacze, szkoły i przedszkola, stowarzyszenia, instytucje oraz firmy. Według n(...)
»

Od redaktora(...)

Znowelizowana ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ograniczyła możliwość samodzielnego realizowania przez przedsiębiorców obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu jedynie do wytworzonych przez siebie odpadów. Przyczynić się to może do ożywienia na rynku organizacji odzysku i do większego zainteresowania ich ofertą. Większość państw europejskich – z wyjątkiem Danii, w k(...)
»