Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Priorytety KIB na 2012 r.(...)

W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 28 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków KIB. Podobnie jak w przypadku innych organizacji pozarządowych tego rodzaju, posiedzenie miało z jednej strony charakter podsumowujący działania KIB w 2011 r., z drugiej zaś zebrani dyskutowali na temat najbliższych wyzwań stojących przed sektorem i możliwej do odegrania przez KIB roli w procesie rozwiązywania najważniejszych kwestii. Zgodnie z literą statutu, członkowie (...)
»

Konfrontacje polsko-norwe(...)

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 3 marca 2015 r. zorganizowała w Sejmie Seminarium Polsko-Norweskie. Tematem spotkania były najnowsze trendy w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Polski i Norwegii. Otwierając spotkanie, wiceminister Janusz Ostapiuk wyraził nadzieję na wymianę doświadczeń oraz informacji o efektywnych technikach pozwalających na optymalizację ekonomiczną w zakresie przetwarzania odpadów. Omówił skutki wejścia(...)
»