Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodór – czysty nośn(...)

Obecny stan wiedzy na temat budowy i biochemii enzymów oraz fizjologii mikroorganizmów produkujących wodór na drodze fermentacji beztlenowej jest już dość duży. Fermentacja beztlenowa jest procesem złożonym, o skomplikowanych zależnościach pomiędzy poszczególnymi grupami bakterii i dużym wpływem warunków procesu, w tym rodzaju i stężeń produktów pośrednich, na wzrost poszczególnych grup mikroorganizmów, ich metabolizm, a co za tym idzie – produkty końcowe procesu. Wśród lic(...)
»

Energetyka odnawialna tyl(...)

Z Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju, rozmawia Urszula Wojciechowska Jakie znaczenie dla Pana jako ekologa mają odnawialne źródła energii? Odnawialne źródła energii (OZE), z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, mają wiele istotnych znaczeń. Przede wszystkim wytwarzanie energii bazuje na odnawialnych zasobach i dopóki nie przekroczy się skali odnawialności, to zasoby takie są praktycznie niewyczerpywalne, w przeciwieństwie do zasobów nieo(...)
»