Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozważania posłów o e-szr(...)

W styczniu odbyło się posiedzenie sejmowej komisji odpowiedzialnej z ramienia ustawodawcy za ochronę środowiska w Polsce. Poruszany był tam gorący temat recyklingu elektroniki, który w wielu kręgach budzi wiele emocji. Posłowie zapoznali się z opiniami ekspertów, efektami własnych analiz, a w szczególności z raportem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na temat realizacji ustawy o zużytym sprzęcie. Swoją opinię przedstawili też członkowie rządu. Zadecydowano o wstrzymaniu się (...)
»

„Ustawa antysmogowa” już (...)

12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), w ramach której znalazły się przepisy nazywane w mediach „antysmogowymi”. Nowelizacja dokonana została Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2015 r. poz. 1593), w której zmienionych zostało kilka przepisów ustawy P.o.ś. Określenie „przepisy antysmogowe” odnosi się do zmiany art. 96 ustawy P.o.ś., poza nim zmienionych zostało kilka przepis(...)
»