Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola Państwowej Rady Ochr(...)

Z braków polegających na niedostatecznym uwzględnieniu ochrony krajobrazu w ustawie o ochronie przyrody z 1949 r. wyraźnie zdano sobie sprawę w połowie lat 60. XX w., kiedy w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) zrodziła się koncepcja tworzenia parków krajobrazowych i wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu. Jednym z głównych jej celów było odciążenie parków narodowych i rezerwatów przyrody od masowego ruchu turystycznego, w szczególności od turystyki pobytowej.(...)
»

Odpady komunalne na paliw(...)

Składowiska to problem, który długo pozostanie aktualny. Odpady komunalne obciążają środowisko emisjami gazów i wodami odciekowymi. Jednak w XXI w., przy obecnych technologiach, nie są one już tylko śmieciami, lecz mieszanką energii, wody i surowców. W dobie kryzysu, zanieczyszczenia środowiska i zwiększającego się zapotrzebowania na energię oraz w obliczu konieczności ograniczenia efektu cieplarnianego odpady powinny być przetwarzane. Spalić je, to jakby(...)
»