Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Wraz z zaawansowaniem procesu absorpcji środków unijnych przez podmioty publiczne, szczególnie samorząd, coraz większe zainteresowanie wzbudza możliwość włączenia w ten proces podmiotów prywatnych. Samorządy widzą w tego typu współpracy „prosty” sposób na wygenerowanie udziału własnego, a podmioty prywatne – szansę na równie „prosty” udział w konsumowaniu środków przeznaczonych na rozwój(...)
»

Fikcje i patologie w gosp(...)

Fikcyjne i patologiczne działania w gospodarce odpadami są powszechnie znane. Polegają one na nadawaniu fałszywych kodów odpadom wyłącznie w celu obniżenia opłaty za składowanie, handlu tzw. kwitami za odzysk (recykling) odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz powszechnej obecności szarej strefy na rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak nie są one ścigane przez prawo pomimo społecznej i ekonomicznej szkodliw(...)
»