Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kotły na biomasę(...)

W najbliższym czasie można spodziewać się znacznego zainteresowania wykorzystaniem biomasy na cele grzewcze do bezpośredniego spalania. Wiąże się z tym pytanie w jakich urządzeniach i jakiej technologii najlepiej i najefektywniej ją spalać. Kierowane do redakcji zapytania zainspirowały nas do przedstawienia, w formie tabelarycznej, możliwie największej oferty będących na rynku kotłów. W tym celu do ponad stu producentów i dystrybutorów wysłano miniankietę, dot. podstawowych parametrów, z prośb(...)
»

Opłacalność inwestycji OZ(...)

Sektor energetyki odnawialnej od lat boryka się z problemem braku opłacalności ekonomicznej i zbyt wolnym osiąganiem konkurencyjnej pozycji wobec energetyki konwencjonalnej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele i w większości nie zależą one od działań samej branży OZE, ale w coraz większym stopniu od polityki państwa i regulacji. Aby zrealizować krajowe cele w zakresie OZE na 2020 r., branża OZE powinna ukończyć inwestycje za ponad 60 mld zł. System wspar(...)
»