Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwój sieci w polityce t(...)

Sprawny transport jest jednym z ważniejszych składników jakości życia. Umożliwia spełnianie różnych aktywności człowieka, w tym produkcję. Niesprawna komunikacja obniża atrakcyjność miasta i może doprowadzić do degradacji jego wartościowych obszarów. Kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją transportu miejskiego ma polityka transportowa. Generalnym celem tej polityki jest stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ograniczającego uciążliwość dla(...)
»

Potrzeba zintegrowanego p(...)

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym, są szczególnie ważne w przypadku projektów budowlanych, realizowanych w przestrzeni miejskiej.   Kwestie dotyczące zarządzania projektami budowlanymi, m.in. przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych szczegółowo omawiano 27 września br. w Gdańsku, podczas seminarium „Zrównoważone projektowanie &ndas(...)
»