Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kisielice – lider OZE(...)

W czerwcu gm. Kisielice – brązowy medalista Polskiej Ligi Mistrzów 2010 w kategorii „Biomasa” – zwyciężyła w konkursie Komisji Europejskiej ManagEnergy Award 2014, w którym wyróżniane są wybitne lokalne i regionalne projekty związane ze zrównoważonym rozwojem energetycznym. Burmistrz Tomasz Koprowiak osobiście odebrał nagrodę podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli. Kisielice – niewielka gmina położona na terenie woj. warmińsko-mazurskiego jest liderem w dzia(...)
»

Lokalne firmy bez prefere(...)

Wpływ zamówienia na rynek pracy Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jednym z kryteriów, jakie jednostka samorządowa może przyjąć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia. Kryterium sprzeczne (...)
»