Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Arena bezpośredniego mark(...)

Zakończyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2005, która odbyła się w dniach 15-18 listopada br. w Poznaniu. Jest to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na 14 tys. m2 zaprezentowało swą ofertę ponad 900 wystawców z 21 krajów. Prezentacje były podzielone na różne bloki tematyczne: woda, powietrze i hałas, odpady, energia, edukacja ekologiczna, wystąpienia narodowe oraz Salon Investcity – Środowisko. Motto tegor(...)
»

Pojazdy napędzane gazem k(...)

W gospodarce komunalnej powinno mówić się raczej o eko- niż elektromobilności, ponieważ, jak się wydaje, samorządy i podmioty objęte wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będą szukać rozwiązań umożliwiających spełnienie ustawowego wymogu raczej w pojazdach gazowych niż elektrycznych. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (EPA), która zaczęła obowiązywać 22 lutego 2018 r., zakłada m.in., że do 1 stycznia 2020 r. gminy powyżej 50(...)
»