Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Stan techniczny oraz zada(...)

W rozwiązywaniu i eksploatacji współczesnych systemów sieci kanalizacyjnych o przepływie grawitacyjnym szczególne znaczenie ma stosowanie prefabrykowanych studzienek rewizyjnych, sieciowych przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych oraz obiektów pozwalających na zagospodarowanie wód deszczowych w zlewni. Podstawowym obiektem każdej sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza o przepływie grawitacyjnym, są studzienki rewizyjne. Tradycyjne rozwiązania z komorami połącz(...)
»

Małe elektrownie wiatrowe(...)

Według danych URE, do sieci elektroenergetycznej przyłączono 27 koncesjonowanych małych turbin wiatrowych o łącznej mocy 1,77 MW. Pierwsze kompleksowe badania statystyczne i rynkowe sektora małych elektrowni wiatrowych (przez małe elektrownie wiatrowe rozumiemy elektrownie o mocy poniżej 100 kW ), przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej, wykazują, że na początku 2011 r. w Polsce łączna zainstalowana moc MEW wynosiła zaledwie 7 MW. Większość z nich to elektrownie (...)
»