Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

NIK(t) nie jest szczęśliw(...)

  W mediach wciąż nie cichną utyskiwania nad niedoskonałością projektu ustawy o OZE. Grupy związane z różnymi źródłami próbują coś wskórać w celu wprowadzenia korzystniejszych dla siebie zmian w systemach wsparcia. Szczególną aktywność wykazują stowarzyszenia i związki pracodawców, które dla swoich członków chcą „ugrać” jak najwięcej. Nie da się przy ty(...)
»

Z Warmii i Mazur (...)

Warmia i Mazury… cicha, spokojna kraina lasów i jezior. Sielanka. Jakie problemy mogą mieć wodociągowcy z tego regionu? Okazuje się, że takie same jak w innych rejonach Polski! Dlatego w 2006 roku powstało Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe. Zrzeszenie 111 członków zwyczajnych i 36 członków wspierających z terenu północno-wschodniej Polski ma na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży w regionie, a także umacnianiu jej prestiż(...)
»