Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyfuzory stosowane w mały(...)

Proces konstruowania bardziej efektywnych oczyszczalni ścieków (w tym małych oczyszczalni ścieków) wciąż trwa, gdyż rynek i wymogi prawne stale wymuszają konieczny postęp techniczny i technologiczny. W następstwie tego pojawiają się nowe rozwiązania poszczególnych elementów oczyszczalni, jak też całych technologii, poprawiających stopień oczyszczania ścieków w dostosowywaniu do wymagań prawa oraz do lokalnych warunków inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nadrzędnym zadaniem konst(...)
»

Papieskie „tak” dla Ziemi(...)

Globalna ochrona środowiska wymaga wielkiego przesłania. Był nim Szczyt Ziemi w Rio w 1992 r. Natomiast dla współczesnych pokoleń takim jest zapewne papieskie przesłanie obowiązku ochrony Ziemi, zapisane w najnowszej, głośnej długo przed wydaniem, encyklice „Laudato Si. W trosce o wspólny dom”. Papieska encyklika została odebrana przez światową opinię publiczną z mieszanymi uczuciami. Nie zabrakło głosów o tym, że liberalny papież próbuje się przypodobać współczesnemu światu, ale ba(...)
»