Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Volume 12, Issue 1. January/February 2002 Richard Home: „Europejska Dyrektywa 2000/76/EC dotycząca spalania odpadów. Trudna ustawa do przestrzegania” (European Waste Incineration 2000/76/ EC. It’s a Hard Act to Follow) W grudniu 2002 r. będą miały miejsce pierwsze zastosowania nowej Dyrektywy Europejskiej 2000/76/EC dotyczącej spalania odpadów w całej Europie. Niniejsza Dyrektywa odpowiada z(...)
»

Stan prawny w zakresie at(...)

W wielu krajach europejskich funkcjonują regionalne przepisy dotyczące emisyjności kotłów i urządzeń grzewczych oraz ustalające paliwa referencyjne, przy opalaniu którymi badane urządzenia podlegają procedurom oceny efektywności energetycznej oraz emisyjności. Obowiązki producentów w zakresie certyfikacji i badań urządzeń grzewczych małej mocy wynikają z Dyrektyw Nowego Podejścia przy ich wprowadzaniu do obrotu na wszystkie rynki unijne. Najprostszą formą wykazania zgodności wyro(...)
»