Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowoczesne systemy energe(...)

Racjonalnym i efektywnym sposobem na zwiększenie niezawodności ekologicznego systemu energetycznego pracującego w danych warunkach klimatycznych może być jednoczesne wykorzystanie kilku lokalnie dostępnych źródeł energii odnawialnej. Są to tzw. systemy hybrydowe lub systemy kombinowane. Każde z energetycznych źródeł odnawialnych ma zarówno swoje wady, jak i zalety, niemniej ich umiejętne, optymalne zintegrowanie pozwala na maksymalne wykorzystanie ich możliwych zalet, a jednocześ(...)
»

Świadomość ekologiczna(...)

Z prof. Stefanem Kozłowskim, przewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, rozmawia Alicja Kostecka Ostatnie 15 lat przemian w ochronie środowiska w Polsce to czas sukcesów czy raczej zaprzepaszczonych szans? W Polsce nastąpił zasadniczy przełom w ochronie środowiska, a wszystko zaczęło się od Okrągłego Stołu, przy którym nakreślono koncepcję gospodarowania zasobami przyrody, opartą na idei trwałego zrównoważonego rozwoju. Należy bowiem pamięta(...)
»