Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poprawki odpadowych rozwi(...)

Sześć miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach pozwala na wyciągnięcie pierwszych wniosków służących optymalizacji przyjętych rozwiązań. Z końcem 2013 r. minęłopół roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonego w zdecydowanej większości gmin i związków międzygminnych realizujących przedmiotowe zadania 1 lipca ub.r. Półrocze obowiązywania nowych rozwiązań pozwala na wyciągnięcie pierwszych wni(...)
»

Jak optymalnie wybrać kom(...)

W kwietniowym wydaniu PK opisane zostały ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania kompaktorów. Nawiązując do tego, w bieżącym artykule przedstawione zostaną parametry maszyn do zagęszczania odpadów z uwzględnieniem sposobu ich wykonania oraz korzyści wynikających z zastosowanych rozwiązań. Przede wszystkim należy określić, co decyduje o jakości pracy kompaktora i jaki ma to wpływ na zagęszczane odpady. Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na wybór odpowiedniej maszyny jest klasa(...)
»