Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budowa samospłacającego s(...)

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowy system wsparcia dla prosumentów, chcących produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Od momentu upublicznienia treści nowelizacji ustawy towarzyszy jej wiele kontrowersji. Zwolennicy twierdzą, że dzięki niej zwykli obywatele wreszcie będą mogli korzystać z własnych mikroźródeł energii odnawialnej. Jej przeciwnicy uważają, że powstały dzięki ustawie system niedostatecznie wspiera prosumentów(...)
»

Ochrona przyrody - przesz(...)

Krzysztof Kasprzak Przewidywanie przyszłości, podobnie jak i ocena przeszłości, jest zadaniem trudnym, a precyzowane oceny są na ogół subiektywne. Działania z przeszłości oceniamy według kryteriów współczesnych, a nie sytuacji istniejącej w chwili podejmowania określonych decyzji. A przyszłość to wielka niewiadoma, poddawana prognozowaniu przy niepełnych danych i narzędziach dobrych może dzisiaj, ale już niewystarczających jutro. Podobnie jest z oceną ochrony przyrod(...)
»