Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energia powinna być cenna(...)

2x2 = 4. Ale również 1x4 = 4. Wynik ten sam, ale jak różne skutki! Kiedy energia w tym równaniu kosztuje „4”, jest dla nas bardziej cenna. Ponieważ chcemy utrzymać rachunki na poziomie „4”, poszukujemy rozwiązań, które zapewnią w zużyciu „1”. Poszukujemy alternatywnych i energooszczędnych technologii, układów sterowania itd. – to generuje postęp oraz opłaca się długoterminowo. Według danych GUS-u, w latach 2008-2012 zużycie energii elektrycznej w Polsce praktycznie nie wzrosło, a PKB zwiększy(...)
»

Przegląd prawa(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (DzU nr 229, poz. 1538) Nowelizacja rozszerza katalog substancji szczególnie szkodliwych o dioksyny oraz furany. Na jej mocy wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnychd(...)
»