Zakopane - tradycja i nowoczesność

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

100 lat temu…

Bieżący rok jest szczególny ze względu na przypadającą setną rocznicę powstania wodociągów zakopiańskich. To właśnie 100 lat temu uczyniono pierwsze kroki, które potem umożliwiły dalszy rozwój Zakopanego. Od tego czasu przeprowadzono wiele niezbędnych dla miasta inwestycji, z których jego mieszkańcy i goście korzystają do dzisiaj. Przełom XIX i XX wieku był dla Zakopanego okresem bardzo intensywnego rozwoju. Z małej osady przekształciło się ono w ośrodek przemysłowy, uzdrowiskowy i turystyczny.
W listopadzie 1904 roku gotowe były już plany opracowane przez inż. I. Radziszewskiego z warszawskiej firmy Jeziorański-Drzewiecki. Wodociąg zaprojektowano tak, by mógł zaopatrzyć w wodę 20 tys. mieszkańców. Jego realizację rozpoczęła w 1905 r. firma Rodakowskiego ze Lwowa. Na inwestycję gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 400 tys. koron, na którą gwarancji udzielił Sejm Galicyjski. Zasadnicza część sieci oraz dwa zbiorniki zasilające Zakopane w wodę były już gotowe w 1906 r. i taka właśnie data widnieje na ich elewacji frontowej.

Dzisiaj…
Spółka istnieje od 1992 r., kontynuując tradycję zakopiańskich wodociągów. Aktualnie obsługuje ponad 6,5 tys. odbiorców, dostarczając wodę i oczyszczając ścieki z terenu niemalże całego Zakopanego i części gminy Kościelisko. Spółka ciągle się rozwija, aby zapewniać swoim klientom wysoką jakość usług oraz dbać o środowisko naturalne. Jest członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, posiada certyfikat ISO 14001. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Ostatnim osiągnięciem jest nagroda EcoAwards i tytuł Solidnej Firmy 2005. Spółka wchodzi w skład komunalnej grupy kapitałowej, razem z działającymi także na terenie powiatu tatrzańskiego spółkami komunalnymi TESKO i TBS.
Woda dostarczana przez Spółkę pochodzi z ujęć zlokalizowanych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pięć z nich to ujęcia powierzchniowe o łącznej zdolności produkcyjnej 1100 m3/h. Pozostałe sześć to ujęcia wody źródlanej - ich łączna zdolność produkcyjna wynosi 370 m3/h. Woda dostarczana jest grawitacyjnie poprzez sieć w układzie rozgałęzieniowo-pierścieniowym o łącznej długości ponad 220 km. Z wodociągów korzysta aktualnie około 90% mieszkańców. W 2005 r. dostarczono im ponad 2 mln m3 wody. Największa jej ilość pochodzi z kompleksu ujęć w Kuźnicach. Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga zaawansowanych technik uzdatniania. Jej skład porównywalny jest z dostępnymi w sklepach butelkowanymi wodami źródlanymi. Od 2004 r. rozbudowywany jest system automatyzacji i monitoringu. Działania, takie jak instalowanie systemów alarmowych i urządzeń pomiarowych na ujęciach wody oraz w zbiornikach, a także monitoring ciśnień, mają na celu zwiększenie niezawodności funkcjonowania sieci oraz urządzeń wodociągowych.
Do sieci kanalizacyjnej o długości ponad 250 km przyłączonych jest ponad 5100 budynków. Od 2003 r. Spółka poszerzyła zakres świadczonych usług o wywóz nieczystości płynnych za pomocą wozów asenizacyjnych. Obecnie ok. 90% mieszkańców Zakopanego jest podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Cały czas kontynuowana jest rozbudowa sieci, prowadzone są także prace modernizacyjne, polegające na uszczelnianiu kolektorów. Inwestycje te wpływają na poprawność procesu oczyszczania ścieków, jak również na stan środowiska naturalnego. Na terenie Zakopanego działają dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków z pełnym usuwaniem biogenów: Spyrkówka i Łęgi. Ich łączna przepustowość to 29 000 m3/d. Dzięki takiemu zwymiarowaniu każdy mieszkaniec mógłby średnio wytwarzać 1m3 ścieków na dobę, chociaż obecnie normy przewidują 0,1 m3. Oczyszczalnie mają takie parametry, aby uniknąć przeciążenia w sezonie turystycznym, w czasie opadów deszczu i roztopów. Powstające podczas procesu oczyszczania ścieków odpady są zagospodarowywane zgodnie z dobrą praktyką środowiskową i inżynierską. Osady ściekowe wykorzystuje się rolniczo lub do rekultywacji terenu. Ścieki oczyszczone spełniają wszystkie warunki pozwolenia wodnoprawnego i norm polskich.
Prowadzenie przez Spółkę inwestycji związanych z rozwojem oraz modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powoduje ciągły wzrost jakości świadczonych usług oraz ilości ich odbiorców. Do końca 2010 r. obie sieci mają już obsługiwać 95% mieszkańców. Strategia Spółki przewiduje m.in. budowę sieci wodociągowej na osiedlach: Cyrhla, Pardałówka, Topory, Strążyska, Sobczakówka, Skibówki, Gubałówka, Króle i Zwijacze, a także modernizację ujęć wody Jaworzynka, Potok Olczyski i Kotelnica, zbiornika Murowaniec oraz budowę rurociągu przesyłowego z Kuźnic. Łącznie planowane nakłady na ten cel wyniosą około 38 mln zł. Do wykonania pozostaje także 30 km kanalizacji z przyłączami do ok. 700 budynków w następujących rejonach Zakopanego: Cyrhla, Hrube, Zoniówka, Ciągłówka, Olcza, Pardałówka, Bachledzki Wierch, Topory, Gubałówka. Część z tych inwestycji zostanie zakończona już w tym roku. Łącznie inwestycje kanalizacyjne szacowane są na ponad 35 mln zł. W 2005 r. rozpoczęte zostały także prace związane z opracowaniem technologii, przygotowaniem projektu i rozbudową ciągu przeróbki osadów ściekowych, które są aktualnie najpoważniejszym wyzwaniem zakopiańskiej oczyszczalni ścieków. Ich zakończenie planowane jest na koniec 2007 r.

SEWIK Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
tel. 018 20 24 450, 018 20 24 460
fax 018 20 24 45

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus