Drodzy Czytelnicy

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
Pracując w Małopolsce na rzecz środowiska nie pracujemy wyłącznie dla Małopolski. W dziedzinie ekologii mówienie o granicach regionów, czy państw jest problematyczne. Wiatry nie znają granic, rzeki płynąc do morza ignorują podziały administracyjne.
„Program ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2005-2012”, przyjęty 29 sierpnia 2005 r., formułuje politykę długoterminową do 2012 r. Wyznacza kierunki działań w walce z zanieczyszczeniami komunalnymi, zasady gospodarki odpadami, standardy ochrony wód i powietrza. Małopolska jest województwem o dużym potencjale turystycznym – co rok przybywa do nas coraz więcej gości. Chcemy utrzymania tej tendencji, więc czyste wody, powietrze i nieskażona przyroda jest dla nas rodzajem środka produkcji.
Od początku istnienia województwo aktywnie włączało się w inwestycje na rzecz środowiska. Ostatnio, dzięki pieniądzom ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nasz udział w inwestycjach ekologicznych znacząco się powiększył. W ciągu ostatnich dwóch lat na 55 projektów z dziedziny ochrony środowiska (np. budowa oczyszczalni ścieków w Komorowie dla miasta Miechowa, oczyszczanie jezior Rożnowskiego i Czchowskiego, budowa lewego wału Wisły) mogliśmy przeznaczyć ponad 120 mln zł. Nie na wszystko starczyło, ale jest szansa na realizację w perspektywie finansowej 2007-2013, kiedy to środków na ochronę środowiska będzie znacząco więcej niż w ciągu ostatnich dwóch lat.
Staramy się również aktywnie działać na rzecz czystości powietrza. Nasza rola polega przede wszystkim na opracowaniu alternatywnych sposobów pozyskiwania energii. W Małopolsce w tej dziedzinie nie jest najgorzej. Znajdujemy się na czwartym miejscu w kraju pod względem zastosowania odnawialnych źródeł energii. To jednak nas nie zadowala. Małopolska ulokowana jest na dużych zbiornikach wód geotermalnych. Pilotażowa instalacja, wykorzystująca ciepłe źródła, ruszyła na Podhalu w 1994 r. Ostatnio sfinansowaliśmy badania nad zasobami geotermalnymi naszego regionu. Ich zwieńczeniem jest wydany w 2006 r. „Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski”. Stanowi on kompendium wiedzy na temat źródeł termalnych na terenie woj. małopolskiego i swego rodzaju przewodnik dla potencjalnych inwestorów, chcących wykorzystać podziemną energię w ciepłownictwie czy też rekreacji.
Choć jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, to sytuacja ekologiczna regionu wciąż się poprawia. Na miarę naszych możliwości staramy się kierunek zmian wyznaczać, wspomagać i projektować. Trawestując i nieco zmieniając sens starej modlitwy - chronimy Małopolan przed złym powietrzem, brudną i czasami niebezpieczną wodą oraz wymykającym się spod kontroli ogniem.

Janusz Sepioł

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus