Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Pokontrolne refleksje i p(...)

  W informacji o wynikach kontroli NIK pt. „Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” przeczytać można m.in.: „Objęci kontrolą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, poza nielicznymi przypadkami,(...)
»

Gospodarka odpadami w Wie(...)

Wyjazdy Polaków do Wielkiej Brytanii spowodowały wzrost zainteresowania różnymi aspektami życia na Wyspach, a także skłoniły do porównywania ich z sytuacją w kraju. Odnosi się to także do tak „przyziemnych” spraw jak odpady, tym bardziej że setki tysięcy rodaków mają znaczący udział w ich wytwarzaniu. Gospodarka odpadami w Wielkiej Brytanii jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ każ(...)
»