Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Dyrektor 2011 – walka trw(...)

Rok 2012 i kolejna już edycja konkursu o tytuł Dyrektora Roku. Inicjatywa ta jest wspólnie organizowana przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła, po długich i trudnych rozważaniach, wytypowała pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2011. Prowadzone przez zarządzaną przez kandydata spółkę inwestycje, zastosowane w niej rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz dzia(...)
»

Realizacja unijnych zobow(...)

W 2015 r. minęła połowa czasu na realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 28/WE z 2009 r. o promocji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska jest zobligowana do uzyskania minimum 15% udziału produkcji energii z OZE w 2020 r. w całkowitym końcowym zużyciu energii (w roku rozliczeniowy). Oryginalny plan, przycięty uchwałą Rady Ministrów z 2010 roku o tzw. krajowym planie działań – KPD1, przewiduje nawet wykonanie celu z nadmiarem 0,5% ((...)
»