Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Porządkowanie gospodarki (...)

W związku z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, różnymi formami ochrony przyrody objęto cały obszar gm. Bieliny. Ponad 62% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzys- kiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, przy czym północny fragment włączono do obszaru Łysogóry sieci Natura 2000. Lasy na wschodzie gminy należą do Ostoi Jeleniowskiej, a kompleksy leśne na południu do Lasów Cisowsko-Orłowińskich. Pozostałą część gminy obejmuje Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy wraz z otuliną(...)
»

Pod indywidualnego klient(...)

Rozmowa ze Zbigniewem Wilmańskim Zbigniew Wilmański prezes – dyrektor generalny firmy WUKO gospodarza Zjazdu KFDZOM w Spale W wywiadzie opublikowanym w „Przeglądzie Komunalnym” w grudniu 2002 r. mówił Pan, że Waszą silną stroną jest realizacja oczekiwań klientów poprzez przygotowywanie pojazdów pod ich indywidualne zlecenia. Jakie mocne strony firma WUKO i produkowany przez nią sprzęt mają obecnie? Czy w odbiorze Waszych produktów nastąpiła j(...)
»