Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejskie zapylacze(...)

Miejskie zapylacze Owady zapylające są niezwykle ważną grupą bezkręgowców, ponieważ umożliwiają reprodukcję wielu gatunków roślin. Istotny jest również aspekt ekonomiczny zapylania. Wartość uzyskanych w wyniku zapylenia przez owady plonów na świecie szacuje się na ponad 100 miliardów dolarów rocznie. Jednakże zmiany środowiskowe związane z działalnością człowieka mogą prowadzić do spadku różnorodności i liczebności owadów zapylających. Ut(...)
»

Biogazownia zintegrowana (...)

Ostatnio pojawiła się idea gospodarki cyrkulacyjnej, która nie marnuje zasobów i surowców, ale pozwala na lepsze ich wykorzystywanie. W ten trend doskonale wpisuje się biowęgiel. W Polsce powstała Koncepcja Bioregionów Cyrkularnych, które, zgodnie z Łódzką Deklaracją Bioregionów, stanowią: zrównoważone systemy energii odnawialnej, w tym biorafinerie oraz systemy dystrybucji energii prosumenckiej ukierunkowane na uzyskanie zerowego pozio(...)
»