Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spółki in house w ocenie (...)

W ciągu ostatniego pięciolecia Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła trzy kompleksowe kontrole funkcjonowania jednoosobowych spółek skarbu gminy – w 2010 r. na Dolnym Śląsku, w 2014 r. – w Łódzkiem oraz w 2015 r. bez koncentracji terytorialnej. Co z nich wynika? Wnioski przytaczamy poniżej – oczywiście, tylko w wersji skróconej, a związek z ideą in house jest odwrotnie proporcjonalny. Ułożone na osi czasowej pokazują pogłębianie się patolo(...)
»

XXXVII Zjazd Krajowego Fo(...)

  Wrzesień to miesiąc, w którym tworzymy plany na kolejny rok. Znamy już założenia rządu co do wskaźników makroekonomicznych, czekamy na ostateczną wersję zmian w regulacjach prawnych związanych z funkcjonowaniem branży odpadowej. O ile podwyższać będziemy ceny usług, będzie zależeć nie tylko od naszych firm, ale w głównej mierze od uwarunkowań zewnętrznych, związanych z obowiązkiem realizacji kolejnych inwestycji poprawiających sposób zagospodarowan(...)
»