Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wakacje "pod kolektorem"(...)

– Halo, czy są wolne pokoje? – Nie ma. – Czy znajdzie się cos wolnego? – Dopiero może za dwa tygodnie. – itp. itd. – jw. W pierwszym tygodniu sierpnia przeprowadziłam – z rosnąca desperacją – kilkadziesiąt podobnych rozmówek. Rezultat był ciągle ten sam, czyli „żaden”. Spragniona słonecznej plaży rodzinka pos(...)
»

Nowa era energetyki + pod(...)

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej to główne tematy poruszane na debacie, która odbyła się 1 czerwca br. w Warszawie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele nauki, administracji państwowej oraz biznesu zgodnie stwierdzili, że rozwój energetyki prosumenckiej stanowi obecnie najwłaściwszy kierunek, w którym powinna zmierzać polska energetyka. Jako pierwszy głos zabrał Janusz Pilitowski, dyrektor Departame(...)
»