Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pobożne życzenia zawsze p(...)

Minęły 3 lata od wprowadzenia w Polsce Dyrektywy 94/62/EC, a jakby nic się nie zmieniło. Od trzech lat trwa nieustająca debata, kto ma być odpowiedzialny za odpady opakowaniowe, których coraz większe ilości zasypują polskie składowiska, rowy i lasy. Resort środowiska i zespół doradczy radzą, jak uszczelnić system, którego tak naprawdę ciągle nie ma. Odbywają się spotkania, narady, padają najróżniejsze propozycje. Uczestnicy tych spotkań zapominają jed(...)
»

Poszli na żywca(...)

W wydaniu kwietniowym prezentowaliśmy list, który do redakcji „Przeglądu Komunalnego” nadesłało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarta w nim była prośba o sprostowanie danych, przedstawionych w artykule Zenona Świgonia pt. „Ochrona wód w Polsce w 2001 r.”, opublikowanym na łamach naszego miesięcznika w wydaniu lutowym. W artykule tym została zawarta informacja, że w Żywcu odprowadza się nieoczyszczone ścieki w ilości 3561 m&sup3/dobę. W żywieckim p(...)
»