Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany(...)

Potrzeba zmian w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była omawiana przez Zarząd Związku Miast Polskich 14 maja br. podczas posiedzenia w Bytomiu. Z wnioskiem wystąpił prezydent Wejherowa, podnosząc kontrowersyjną kwestię utrzymania czystości na chodnikach oddzielonych od granicy nieruchomości tzw. pasem zieleni. Utrzymanie czystości na takich chodnikach, zgodnie ze stanowiskiem MSWiA, należy do zadań gminy, a (...)
»

Bezwykopowe metody rehabi(...)

Coraz częściej zamiast wymiany starego i niesprawnego pod względem technicznym rurociągu podziemnego na nowy metodami tradycyjnymi w wykopach otwartych, inwestorzy decydują się na bezwykopową rehabilitację techniczną przewodu, o ile w wyniku takich działań będzie on spełniał aktualne wymagania wytrzymałościowe i hydrauliczne. Bezwykopowe technologie odnowy rurociągów podziemnych w Polsce były początkowo stosunkowo drogie w porównaniu do metod tradycyjnych, co ogra(...)
»