Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co branża OZE sądzi o now(...)

Luka inwestycyjna, jaka powstała na przestrzeni kilku lat z powodu zawirowań prawnych wokół nowego prawa, zagraża realizacji celów energetycznych w 2020 r. Pod koniec 2011 r. pojawił się pierwszy projekt ustawy o OZE, tzw. mały trójpak. Nowa ustawa w obecnym kształcie została przyjęta przez sejm 20 lutego 2015 r. Kierunki jej nowelizacji i tempo wdrożenia budzą wciąż wiele wątpliwości i pytań. Dotychczas wydawano rozporządzenia bez szerszej konsultacji, a branża OZ(...)
»

Poparcie dla pakietu GOZ(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami w opinii do projektu „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, adresowanej do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, poparła kluczowe założenia i cele procedowanego obecnie w Parlamencie Europejskim pakietu GOZ-u. W nowym modelu gospodarczym ważną rolę odgrywać będzie gospodarowanie odpadami, chociaż fundamentem zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki powinno być przede wszyst(...)
»