Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Europejska Konwencja Kraj(...)

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 8 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), przez ochronę krajobrazową rozumie się zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu. Z zestawienia wymienionych przepisów wynika więc, że szeroko rozumiana zieleń miejska jest częścią składową krajobrazu. Można wręcz zaryzykować tezę, że bez zieleni nie sposób mówić o kompletnym krajobrazie. W związku z tym warto poświęcić trochę uwagi temu, jakie (...)
»

PTPV w trosce o jakość sz(...)

Stosowanie technologii PV wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu na etapie projektowania oraz instalowania systemu, a następnie podczas serwisowania i napraw. Instalatorzy muszą nie tylko wykonywać zadania techniczne prawidłowo i precyzyjnie, ale także przekazywać klientom informacje na temat ulg, kosztów inwestycyjnych, czasu zwrotu nakładów i innych przepisów istotnych w procesie instalowania systemu fotowoltaicznego. Długoterminowe bezpieczeństwo systemu można osiągnąć jedynie wtedy, je(...)
»