Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Woda w kilku odsłonach(...)

Bez wody trudno wyobrazić sobie istnienie życia. Również miasta potrzebują jej do swego funkcjonowania – i to nie tylko do zaspokojenia pragnienia mieszkańców, ale także do poprawnego kształtowania przestrzeni – w tym utrzymania w dobrej kondycji zieleni. Zdają sobie z tego sprawę również organizatorzy corocznej konferencji dedykowanej terenom zieleni publicznej – Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencja Promocji Zieleni (APZ). Wł(...)
»

Kompetencje organów w spr(...)

W pierwszej części artykułu zaprezentowano schemat ustalania właściwości organów w sprawach związanych z ochroną środowiska. Algorytm ten pozwala wskazać, kto jest organem kompetentnym do podjęcia decyzji dotyczących np. procesu gospodarowania odpadami – starosta, marszałek czy może regionalny dyrektor ochrony środowiska. Ten schemat ustalania kompetencji ma bezpośrednie zastosowanie do kilku decyzji administracyjnych (art. 378 ust. 1 P.o.ś.), a w zakresie gospod(...)
»