Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Olej rzepakowy w energety(...)

Biorąc pod uwagę technologię uprawy ziarna rzepaku i produkcji oleju oraz niską zawartość pierwiastka S i N założono, że może on stanowić istotny czynnik obniżający emisję SO2 i NOx, przy spalaniu oleju roślinnego w mieszaninie z olejami ropopochodnymi. Badania własności fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z mazutem wykazały, że powstałe mieszaniny są stabilne fizycznie i chemicznie, a także mogą spełniać wszystkie wymogi stawiane paliwom(...)
»

Międzynarodowy Kongres OZ(...)

  Hasło „Największe wydarzenie OZE w Polsce”, zapowiadające drugą edycję Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej Green Power 2010, zyskało potwierdzenie. Liczby mówią same za siebie. W ciągu dwóch dni w spotkaniu wzięło udział ponad 1000 osób.   Pierwsza edycja Kongresu Green Power odbyła się w 2009 r. w Poznaniu i towarzyszyła Międzynarodowym Targom Green Power. Tegoroczna edycja, jako autonomiczne wyda(...)
»