Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Teraźniejszość i przyszło(...)

Poznań to jedno z najbardziej zielonych miast Polski, z charakterystyczną koncepcją klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Podzielony na parki zabytkowe oraz osiedlowe bądź rejonowe założenia pełne wywołuje pozytywne wrażenia nie tylko na mieszkańcach, ale i turystach. Przez dziesięciolecia Poznań uchodził za jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Jego tereny zieleni to ok. 70 km2,co stanowi ponad 27% obszaru miasta. Wśród tych obiektów ważn(...)
»

Rozchód dochodów(...)

W ostatnich dziesięcioleciach zmienia się postrzeganie krajobrazu. Dawniej oznaczał on głównie obszar przestrzeni widziany z jakiegoś punktu i dawał się opisywać w kategoriach estetycznych i kompozycyjnych. Natomiast od lat 90. XX w. upowszechnia się nowa wizja krajobrazu – jako zbioru ekosystemów naturalnych w obrębie większej jednostki przestrzennej (100-1000 km2) oraz żyjącego wśród i wewnątrz nich człowieka. Tak rozumiany krajobraz ma konkretną strukturę i fu(...)
»