Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, które stanowią fundamentalne zadania dla Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Holandia jest jednym z mniejszych krajów w Europie, jednakże bardzo licznie zaludnionym. Dla porównania: Polska jest osiem razy większa od Holandii i liczy ok. 38 mln mieszkańców, natomiast terytorium Holandii zamieszkuje aż 16 mln osób. W efekcie gęstość zaludnienia powoduje, że bra(...)
»

Rozmyte funkcje gminnego (...)

Funkcję regulatora, który ma chronić odbiorców usług przed monopolistycznymi praktykami przedsiębiorstw, ustawodawca przypisał władzom gminy. Te od ponad siedmiu lat nie bardzo wiedzą, jak ją realizować. Jedną z przyczyn niewiedzy są rozmyte w obowiązujących przepisach prawa zasady regulacji. Regulator przedsiębiorstw wod-kan udziela zezwolenia na prowadzenie usług, a ponadto zatwierdza regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wieloletnie pla(...)
»