Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zmiana przeznaczenia grun(...)

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych Problematyka dotycząca możliwości ustalania warunków zabudowy jest bardzo szeroka. W art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalone zostały przesłanki, które muszą zaistnieć, żeby taka decyzja była możliwa do wydania. Rodzą one jednak pewne wątpliwości. W art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został wymieniony następujący warunek: ter(...)
»

NIE dla szarej strefy(...)

Jak skończyć z fikcją i patologiami na rynku gospodarki odpadami? Pod takim tytułem odbyła się 26 marca 2015 r. w Warszawie konferencja zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jak można było przypuszczać, zgromadziła rzeszę przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i samorządów, by móc wspólnie wypracować możliwość zbudowania efektywnego systemu gospodarowania odpadami. – Zaprosiliśmy Państwa, by porozmawiać o różnych problem(...)
»