Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Azbestowa samodzielność?(...)

Ministerstwo Gospodarki przygotowało ,,Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Na jego temat już rozgorzała dyskusja. Zakłada on bowiem, że obywatele na własną rękę będą usuwali azbest ze swoich zabudowań, wcześniej przechodząc odpowiednie szkolenie w tym zakresie, organizowane przez gminy. Czy faktycznie pomysł ten usprawni proces likwidacji azbestu z terenu naszego kraju?   (...)
»

Niejednoznaczne zapisy(...)

Kwestia finansowania działań edukacyjno-informacyjnych ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została wprost przesądzona przez ustawodawcę. Biorąc pod uwagę niejasność obecnie obowiązujących zapisówprawnych, można przeanalizować co najmniej dwie całkowicie przeciwne interpretacje w tym zakresie, a następnie spróbować wskazać tę bardziej zasadną. Wnowym systemie gospodarki od(...)
»