Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

EKOinnowacje(...)

W Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu 10 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Organizatorem wydarzenia pt. „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, które zgromadziło ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski, było Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Tematem przewodnim konferencji były małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach. W swoim wystąpieniu podczas konferencji Grzegorz(...)
»

Finansowanie w okresie de(...)

Wprawdzie rozmowy na temat kryzysu w naszym kraju są przedwczesne, szczególnie w porównaniu ze stanem wielu innych europejskich gospodarek, jednak brak dynamiki wskaźników wzrostu gospodarczego, stan zadłużenia sektora finansów publicznych oraz wysokie bezrobocie zmuszają do podjęcia dyskusji o priorytetach polityki gospodarczej na okres najbliższych dwóch lat. Jak zatem będzie się kształtować współpraca samorządów z przedsiębiorcami w warunkach, kiedy rynek koncesj(...)
»