Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbiór odpadów z imprez m(...)

Problematyka odbioru odpadów komunalnych z imprez masowych w oparciu o przepisy znowelizowanej „ustawy czystościowej” jest dość złożona i rodzi wiele pytań. Być może warto byłoby więc uregulować te kwestie wprost w innych przepisach? „Rewolucja śmieciowa”, którą wywołały zmiany wprowadzone do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.; dalej: u.c.p.g.), miała skutkować wdrożeniem nowych zasad (...)
»

Hymn(...)

Przyszły wakacje, stąd pomyślałem, że temat mojego kolejnego tekstu powinien być lżejszy, a najlepiej śpiewający. Mamy różne śpiewania. Europejskie, polskie, góralskie, studenckie, pielgrzymkowe, nie lada jakie, a co najważniejsze, mamy także śpiewania, o czym wiedzą tylko członkowie Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast –śmieciarskie. Co prawda, nigdy do tej pory nie organizowaliśmy konkursów ani festiwali piosenki swojskiej, ale nic straconego, wszystko jeszcze przed nami. Mamy t(...)
»