Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zainstalowana moc elektro(...)

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Polsce zaczęła rozwijać się na większą skalę po 2005 r., kiedy wprowadzono kwotowy system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. W okresie tym szybko wzrosły również ceny energii – ponad dwukrotnie w latach 2005-2009. Wśród inwestycji OZE w 2015 r. w stosunku do 2005 r. największy przyrost mocy nastąpił w energetyce wiatrowej – o 4,1 GW, co oznacza 50-krotny wzrost. Natomiast w sektorze biogazu był on sześciokrotny, a w(...)
»

Stawiamy na nowoczesność(...)

Niebawem, gdyż już 17-20 maja w Serocku, odbędzie się 50. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM), będący zarazem jubileuszem 25 lat funkcjonowania tej organizacji. Obecnie skupia ona ponad 160 profesjonalistów w gospodarce odpadami, a jej celem jest wpływanie na jakość pracy w branży komunalnej. – Na początku nikt się nie spodziewał, że Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozwinie się do tak rozbudowanej formy.(...)
»