Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Akredytowane laboratoria (...)

W ostatnich miesiącach intensywnie dyskutuje się o potrzebie szerszego wprowadzania standardów w działalności związanej z ochroną środowiska. Dotyczy to także problematyki zagospodarowania odpadów, a zwłaszcza recyklingu, gdzie istotne jest dochowanie standardów zbiórki i selekcji odpadów oraz dokumentowanie prawidłowej realizacji recyklingu. Laboratoria badawcze kontrolujące jakość i efektywność prowadzonych działań pełnią niezwykle istotną funkcję w całym systemie zagospodarowa(...)
»

Silniki Gazowe 2010(...)

Ośrodku Wypoczynkowym „Orle Gniazdo Bucisko”, malowniczo położonym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w dniach 20-23 czerwca odbyła się zorganizowana przez Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania (IMTiTS)Politechniki Częstochowskiej VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Silniki Gazowe 2010. Konstrukcja – badania – eksploatacja – paliwa odnawialne”. (...)
»