Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzeby i formy współcze(...)

W polityce krajów Unii Europejskiej duże znaczenie ma jakość przestrzeni. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, kraje członkowskie wdrażają ideę ładu przestrzennego, aby podnieść jakość życia społecznego. W Konkluzji Rady Unii Europejskiej na temat architektury (20 listopada 2008 r.), jakość przestrzeni publicznych, krajobrazu i architektury ma istotny wpływ na warunki życia i wymaga przyjęcia integralnego podejścia do rozwoju w jego aspekcie ekonomicznym, spo(...)
»

Mało dużych czy dużo mały(...)

No i postanowiono: firmy energetyczne skonsolidują się w cztery duże grupy. Największa z nich – koncern Polska Grupa Energetyczna – będzie na polskim rynku dominować i stanie się potentatem w Europie Środkowowschodniej, podobnie jak czeski koncern CEZ. Jednym słowem: ambitnie! Byłoby wprawdzie lepiej, gdyby zadecydował o tym nie rząd, ale sam rynek, lecz w tym sektorze gospodarki jest to w pewnym sensie „normalne”. Owszem, „duży może więcej” i jest atrakcy(...)
»