Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Siew i plon nowelizacji(...)

Szczególne wnioski z nowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków można wysnuć poprzez konfrontację „martwych zapisów” z „żywą” praktyką. Wstępne doświadczenia eksploatacyjne, związane z wdrożeniem noweli, poruszono na konferencji, która odbyła się 2 lutego br. w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz naukowców z Politechniki Warszawskiej. Była t(...)
»

A może Tempo 10(...)

Do redakcji wpłynął list dotyczący artykułu pt.: „Tempo 30 – 9 mitów utrudniających wprowadzenie” (jest to druga część materiału dotyczącego stref ograniczonej prędkości) opublikowanego na łamach sierpniowego wydania Przeglądu Komunalnego. Autorem tekstu jest dr inż. Tadeusz Kopta. Poniżej prezentujemy treść listu. (red.) Szanowni Państwo! Z ogromn(...)
»