Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

GDYBY MAŁA WODY MIARKA... Zasoby wodne dla trwałego rozwoju Zbigniew W. Kundzewicz Książka obejmuje dwa obszary tematyczne - zagadnienia zasobów wodnych i zrównoważonego rozwoju. Autor zaprasza czytelnika do przyjrzenia się problemom deficytu i nadmiaru wody oraz zanieczyszczeń i konsekwencjom zmian klimatu. Przedstawienie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju pozwoli czytelnikowi dobrze zrozumieć to pojęcie i zastosować je np. do oceny różnych opcji i wyboru rozwiąza(...)
»

Powstawanie zanieczyszcze(...)

Tematem niniejszego opracowania są mechanizmy powstawania lub wydzielania składników zanieczyszczeń ze ścieków, skratek i osadów. Artykuł jest kontynuacją analizy zagadnień poruszanych w poprzednim wydaniu miesięcznika. Według M. Michałkiewicza1, największą różnorodnością i ilością gatunków drobnoustrojów stanowiących fazę mikrobiologiczną bioaerozoli charakteryzowały się miejsca zlokalizowane przy komorach napowietrzan(...)
»