Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konieczne uszczegółowieni(...)

Koncepcja zakładająca nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, opracowana pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest już szeroko dyskutowana w branży „odpadowej”. Zapytaliśmy o ocenę tej koncepcji – czy jej założenia idą w dobrym kierunku oraz jakie są jej dobre i złe strony?   (...)
»

Stan energetyki wiatrowej(...)

Polska, która stała się stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, zobowiązana jest do opracowania i wdrożenia strategii stabilizacji, a później redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do oczekiwanych zmian klimatu działów gospodarki najbardziej zależnych od warunków klimatycznych. Polska emituje około 2% globalnej ilości CO2, przede wszystkim w wyniku spalania węgla, a więc problem redukcji emisji tego gazu ma poważne znaczenie gospodarcze.(...)
»