Wpływ wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych na wody powierzchniowe

wydany w Dodatek specjalny – 2006-10
  DRUKUJ
Specyfika oddziaływania wód opadowych odpływających z terenów zurbanizowanych na zanieczyszczenie odbiorników polega na dopływie znacznych ładunków zanieczyszczeń w krótkim czasie.
Udział wód opadowych w zanieczyszczeniu odbiorników wskazuje wyraźnie na niekorzystny wpływ tego źródła zanieczyszczeń na środowisko wodne.


Zanieczyszczenia powierzchni terenów, w szczególności po długim okresie pogody suchej, powoduje, że w pierwszej fazie spływu wód opadowych występują bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. Wówczas stwierdza się zanieczyszczenie wód i osadów dennych w odbiornikach, głównie ołowiem i substancjami ropopochodnymi związanymi z zawiesiną ogólną. Zanieczyszczenia te wpływają niekorzystnie na procesy samooczyszczania wód w odbiornikach.
Wprowadzenie mechanicznego oczyszczania i retencjonowania wód opadowych [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus