Jakość wód opadowych w aspekcie warunków odprowadzania do odbiorników

wydany w Dodatek specjalny – 2006-10
  DRUKUJ
Aby stworzyć podstawę do podejmowania właściwych decyzji w zakresie odprowadzania i oczyszczania spływów wód opadowych i roztopowych, należy przede wszystkim znać ich charakterystykę jakościową oraz standardy zanieczyszczeń.

Znajomość wskaźników zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych jest konieczna przy wykonywaniu projektów odwadniania terenów zurbanizowanych i oczyszczalni wód opadowych, przy sporządzaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz przy podejmowaniu decyzji odnośnie warunków odprowadzania do odbiorników.
Ze względu na ciągły wzrost uszczelnienia powierzchni oraz preferowanie oczyszczania wód opadowych „u źródła”, tj. w miejscu ich powstawania, istotne jest poznanie składu i stężenia zanieczyszczeń w spływach opadowych i roztopowych odprowadzanych ze zlewni [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus