Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"


 1. Wstęp Czytaj

   Paweł Adamowicz


 2. Koncepcja zarządzania ciekami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Czytaj

   Mariusz Gajda


 3. Opady atmosferyczne – zasobem i zagrożeniem naturalnym Czytaj

   Mieczysław S. Ostojski

   Ryszard Kleinowski


 4. Konieczne zmiany w prawie polskim uwzględniające zwrot nakładów za usługi związane z wodami opadowymi Czytaj

   Ziemowit Suligowski


 5. Zasady naliczania opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji Czytaj

   Ziemowit Suligowski


 6. Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji Czytaj

   Jacek Nalaskowski


 7. Zwrot kosztów utrzymania komunalnej sieci kanalizacji deszczowej Czytaj

   Grzegorz Gałabuda


 8. Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie opłat i przepisów dotyczących wprowadzenia wód opadowych do kanalizacji Czytaj

   Krystyna Poślednia


 9. Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w kwestii opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji Czytaj

   Wiesław Samitowski


 10. Problematyka prawna odprowadzania ścieków opadowych. Zagadnienia wybrane Czytaj

   Mirosław Krzyszczak


 11. Niepewność i retencja terenowa w modelowaniu relacji opad – odpływ Czytaj

   Janusz Granatowicz

   Tadeusz Sukowski


 12. Jakość wód opadowych w aspekcie warunków odprowadzania do odbiorników Czytaj

   Halina Sawicka-Siarkiewicz


 13. Wpływ wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych na wody powierzchniowe Czytaj

   Halina Sawicka-Siarkiewicz


 14. Systemy zarządzania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku Czytaj

   Danuta Zdziuch


 15. Doświadczenia w zarządzaniu wodami opadowymi Czytaj

   Paweł Błaszczyk


 16. Poznańskie doświadczenia w zarządzaniu wodami opadowymi Czytaj

   Bożena Przewoźna


 17. Projekt DEUS2 l - koncepcja zagospodarowania wód opadowych Czytaj

   Jacek Nalaskowski


 18. Master plan sieci kanalizacyjnej w Pradze Czytaj

   Karel Pryl

   Waldemar Mlaś

   Evzen Zeman


 19. Warunki dla stworzenia systemu zarządzania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych Czytaj

   Andrzej Lewandowski

   Zbigniew Sobociński


Polecane artykuły:

Na gorąco o upałach(...)

Uff! Arcyupalny lipiec już za nami, choć sierpień może być podobny. Polska – i nie tylko – wzdychała, mdlała, narzekała… Media ochoczo podgrzewały atmosferę wyjątkowości, klęski i grozy. Ale jeśli spojrzymy chłodnym okiem, to fakt, że latem bywa bardzo gorąco, nie powinien aż tak dziwić. A energię słońca, z którego goniący za tanią sensacją dziennikarze zrobili „wroga publicznego numer jeden”, możemy wykorzystać. Oto w jednej z ogólnopolskich gazet pojawiła się (...)
»

Od budownictwa pasywnego (...)

Jedna z największych w Polsce konferencji poświęconych budownictwu w standardzie pasywnym pt. „Od budownictwa pasywnego do budownictwa powszechnego” odbyła się 3 lutego br. w Poznaniu. Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny zgromadziło ponad 200 uczestników. Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne: „Kompleksowa termomodernizacja”, „Budynki użyteczności publicznej”, „Jednorodzinne budynki mieszkalne”, a także „Instalacje w budownictwi(...)
»