Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezinwestycyjnie możem(...)

Z Henrykiem Tymowskim, wiceprezesem Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego S.A., rozmawia Urszula Wojciechowska Do Południowego Koncernu Energetycznego, największego przedsiębiorstwa w sektorze wytwarzania energii, należy obecnie 8 zakładów południowej Polski, a kolejne dwa zamierzają przystąpić. Koncern wdraża wciąż nowe technologie, wspomnę tu spalanie w kotłach fluidalnych, zainstalowanych w Elektrowni Jaworzno i EC Katowice,(...)
»

Wyrażam poparcie dla ener(...)

W przedstawianych projektach ustawy o odnawialnych źródłach energii dotychczasowy system wsparcia uległ poważnym zmianom. Ma to ułatwić rozwój mikroinstalacji, ale czy jest to właściwy kierunek i zgodny ze strategią Urzędu Regulacji Energetyki? Aktualnie sytuacja wygląda tak, że każdy wytwórca spełniający kryteria uprawniające go do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle odnawialnym taką koncesję może otrzymać (wyjątkiem s(...)
»