Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Atlas płazów Poznania(...)

W przypadku organizmów szczególnie czułych na pogarszający się stan środowiska, do których należą płazy, brakuje podstawowych informacji o ich lokalnym rozmieszczeniu. Pomocne w tym przypadku są nowoczesne technologie umożliwiające monitoring tych zwierząt i odpowiednie nimi zarządzanie. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój techniki, który umożliwia zbieranie i analizowanie w czasie rzeczywistym strumieni danych, w tym także przyrodniczych. Koszt pozyskania infor(...)
»

Praca w wykopach wymaga w(...)

Nawet płytsze od 1 m wykopy mogą być przyczyną zasypania lub upadku pracownika. Najczęściej jest to skutek: zaniedbania zasad bhp dotyczących prac w wykopach, pośpiechu i… oszczędności. Tymczasem polski rynek oferuje różnorodne produkty ułatwiające bezpieczną pracę: zarówno ogrodzenia, szalunki oraz urządzenia odwadniające, jak i sprzęt ochrony indywidualnej. Szalunki z misją Na budowie osiedla w Olsztynie, prowadzonej przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budow(...)
»