Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

URBANizacja i TEChnologie(...)

Rozwój cywilizacyjny prowadzi do wzrostu problemów związanych m.in. z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni i poziomem świadczonych usług komunalnych, co ma niebywały wpływ na jakość życia ludzi. Skala ich natężenia wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości jednostki osadniczej, a swój szczyt osiąga w wielomilionowych metropoliach czy też miastach tworzących aglomeracje (z kulminacyjnymi konurbacjami) i przeradzających się w twory urbanistyczne typu m(...)
»

Ciekawe przypadki awarii (...)

Patrząc przez pryzmat ostatniej dekady, można stwierdzić, że z roku na rok ilość awarii na km sieci maleje, mimo że jej długość sieci sukcesywnie wzrasta. Wyjątkiem był 2012 r., w którym odnotowano znaczny spadek temperatury w stosunku do lat ubiegłych (również brak pokrywy śnieżnej), co spowodowało lawinę awarii. W ciągu jednego miesiąca wystąpiło ponad 70 awarii. Materiałem najbardziej awaryjnym okazało się żeliwo, które w porównaniu ze stalą jest mniej wytrzymałe(...)
»