Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unieszkodliwianie osadów (...)

Problemy oczyszczania ścieków komunalnych znane są i rozwiązywane w miastach od ponad 100 lat. Jednakże problem osadów ściekowych powstających przy oczyszczaniu ścieków został zauważony stosunkowo niedawno. Wraz ze wzrostem ilości oczyszczanych ścieków zaczął on stopniowo narastać. W Polsce staje się on coraz poważniejszym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. Warto przy tym skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że w (...)
»

Prawo ochrony środowiska(...)

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska odracza widmo kar środowiskowych za zrzut ścieków Na łamach grudniowego numeru „Wodociągów-Kanalizacji” (Modernizacja oczyszczalni ścieków w nowych uwarunkowaniach prawnych, nr 12/2015) informowaliśmy o sankcjach, jakie grożą gminom w przypadku nieprzeprowadzenia wymaganych modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi zwłaszcza o wymagania wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków kom(...)
»