Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przeobrażenia w finansowa(...)

Unia Europejska, kreując politykę ekologiczną, narzuca w dyrektywach jednoznaczne zobowiązania, które są różnie interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie. Jednym z takich aktów prawnych, pozornie niezobowiązującym do radykalnych zmian, jest Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE). Ten, wydawałoby się, ogólnikowy akt, składający się z 72 stron, 26 artykułów oraz 11 aneksów, w konsekwencji niesie za sobą poważne zmiany podejścia do polityki finansowania i utrzymania gospod(...)
»

Czy 6 zł wystarczy?(...)

12 zł od osoby – tyle, zdaniem specjalistów, powinna wynosić średnia opłata za gospodarowanie odpadami segregowanymi (przy założeniu, że będą one wywożone z nieruchomości raz na tydzień). Jednak radni często przyjmują niższe stawki, nie chcąc „zadzierać” ze swoimi wyborcami. Średnio wynoszą one 6 zł od osoby. Czy za taką kwotę można spełnić założenia „śmieciowej rewolucji”? Andrzej Kaczmarek, prezes spółki Eko-Region w Bełchatowie, mówi, że dopóki nie wejdą w życie (...)
»