Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

IPPC i najlepsze dostępne(...)

Obowiązująca od 1 października 2001 r. ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła lub utrwaliła szereg nowych instrumentów i zasad prawnych mających istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się ze znacznym oddziaływaniem na środowisko. Zmiana ta jest konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (IPPC). W 1996 roku w dyrektywie(...)
»

Przegląd prasy(...)

Water&Wastewater International Volume 17, Issue 2. April 2002 Mike Ashley: „Spółka brytyjsko-niemiecka opracowała proces usuwania arsenu” (UK-German venture develops arsenic- removal process) Słowo „arsen” brzmi groźnie. Pierwiastek ten jest powszechnie uważany za truciznę i trudno uwierzyć, że w ujmowanych wodach występuje on od zawsze, w sposób naturalny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zajmuje się arsenem od wielu lat i w 1(...)
»