Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tereny zieleni wobec zmia(...)

Pogląd o wpływie człowieka na globalne ocieplenie, wbrew powszechnej opinii naukowców, bywa często kwestionowany, zwłaszcza w środowisku polityków i niektórych publicystów w Polsce. Jednak sam fakt zmian klimatycznych jest dostrzegany i raczej nie budzi kontrowersji. Badania dowodzą, o czym pisałem w poprzedniej części „Zeszytów Komunalnych”, że zmiany te postępują szybciej niż do niedawna przypuszczano. Już w przyszłym roku średnia globalna temperatura może być wyższa o 2°C(...)
»

Zbieranie i przetwarzanie(...)

Podstawowym celem regulacji zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym było zorganizowanie i uporządkowanie procesu gospodarowania tymi odpadami. Miało to pozwolić na zminimalizowanie ilości tego rodzaju odpadów, które w przeciwnym razie w sposób trwały podlegałaby składowaniu we właściwych obiektach, stwarzając zagrożenie dla równowagi środowiska naturalnego. Ustawodawca podzielił podmioty biorące udział w gospodarowaniu tego typu sprzętem, nakładając n(...)
»