Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Funkcjonalnie w przedszko(...)

„Szare na zielone” to wrocławski program zmieniający mało atrakcyjne tereny przy szkołach i przedszkolach w uporządkowane, funkcjonalne ogrody, a przede wszystkim bardziej „zielone” miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przez Departament Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu od czerwca 2009 r. Główny cel tego przedsięwzięcia to przemyślana zmiana zagospodarowania terenu placówek oświatowych i uatrakcyjnienie czasu spędzanego przez dzi(...)
»

Panaceum na kryzys(...)

Rozwój infrastruktury technicznej wiąże się z wieloma problemami, do których można zaliczyć m.in. uzyskanie decyzji umożliwiających realizację przedsięwzięcia, niejasność przepisów prawnych oraz brak spójnego modelu planowania przestrzennego. Kwestie te dotyczą wszystkich inwestycji liniowych, bez względu na to, czy budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, czy też energetyczną. – Rozwój infrastrukt(...)
»