Drodzy Czytelnicy

wydany w Dodatek specjalny – 2005-6
  DRUKUJ
Obszar Zatoki Gdańskiej to jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. O jego atrakcyjności decyduje nie tylko morze i cenne zabytki, ale także dwa przepiękne parki krajobrazowe. Tereny lądowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przebiegają od Białogóry do Helu i wzdłuż Zatoki Puckiej od Władysławowa do Mechelinek (w gminie Kosakowo), czyli przez obszary wszystkich gmin powiatu puckiego. Trójmiejski Park Krajobrazowy rozciąga się natomiast od Wejherowa do Gdańska – bezpośrednio na styku aglomeracji trójmiejskiej.
Tak atrakcyjne położenie daje lokalnym samorządom do ręki naturalne atuty w promocji turystycznej regionu. Nakłada też na nie obowiązek szczególnej troski o środowisko. Bez czystej wody, plaż, lasów, wypielęgnowanych ulic, skwerów i parków nie ma co marzyć o przybyszach zostawiających tu swoje pieniądze.
Jest to zapewne jeden z powodów, który implikuje to, że rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, podejmowane przez lokalnych włodarzy z tego rejonu, należą często do wiodących w skali kraju. Mało tego – często są na tyle nowatorskie, że stają się wzorcem dla innych miast i gmin.
To przecież tutaj już w 1991 r. powstały jedne z pierwszych komunalnych związków gmin, spełniając z powodzeniem zadania, do których je powołano. To tu wdrożono pierwszy nie tylko Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej model partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze wodociągów i kanalizacji. Co ważne, działania, które podjęto kilka lat temu, przynoszą już wymierne efekty. Realizowany od 1995 r. Program ochrony wód Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej i Puckiej spowodował znaczne poprawienie jakości wód Zatoki. Dzięki temu stało się możliwe przystąpienie do kolejnego projektu – programu odtwarzania zasobów rybnych Zatoki Puckiej.
Należy podkreślić istotny fakt, że z tych efektów korzystają nie tylko turyści tak licznie odwiedzający ten rejon. Głównymi beneficjentami tych działań są bowiem przede wszystkim mieszkańcy, którym poprawia się jakość codziennego życia.

Rafał Marek
Redaktor prowadzący

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus