Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Małe przydomowe elektrown(...)

– doświadczenia z budowy i eksploatacji Jedną z realnych i niedrogich metod uzupełniania zasobów energetycznych są elektrownie wiatrowe. W Polsce już pod koniec lat 30. XX w. sprawę elektrowni wiatrowych poruszano na łamach czasopisma branżowego „Wiadomości Elektrotechniczne”. Jednak z różnych powodów prace w tym kierunku posuwały się bardzo powoli i z miernymi rezultatami. Od kilku lat w Europie, w tym również w Polsce, obserwuje się coraz intensywniejszy r(...)
»

Gigaszansa w nanoskali(...)

Uff... Długie i denerwujące oczekiwanie na projekt ustawy o OZE oraz znacznie krótsze, a także również irytujące „konsultacje społeczne” mamy wreszcie za sobą. Krytyka projektu wprawdzie nie ucichła, lecz kolejny ruch należy do Ministerstwa Gospodarki, które ma teraz czas – oby niezbyt długi! – na analizę proponowanych zmian. Trudno przewidzieć, jaka będzie liczba i „głębia” poprawek wprowadzonych do projektu. Na pewno nie wszystkich on(...)
»