Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Projekt Green Job(...)

Projekt Green-Job Przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu operatora odpadami i recyklingu poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu to główny cel projektu realizowanego obecnie w subregionie radomskim. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kielcach podjęło się innowacyjnego zadania, polegającego na wdrożeniu modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (RCKT Green(...)
»

Błędny sposób obliczania(...)

Problem niewłaściwie sformułowanego wzoru, według którego gminy mają obliczać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nie jest nowy i w ciągu minionych dwóch lat był wielokrotnie sygnalizowany. Niestety, bez rezultatu. Okazją do ponownego, popartego konkretnymi danymi, zmierzenia się z tą kwestią stał się fakt zaprojektowania od nowa na potrzeby jednego z polskich miast systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od początk(...)
»